Rado Hrvat ide u vojnike – MORH će zaposliti 200 vojnika/moranara

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Ministarstvo obrane raspisalo je u petak javni natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu, a prima se 200 kandidata odnosno kandidatkinja s početkom službe 14. lipnja 2022.

Nakon dvije godine službe vojnicima/mornarima pruža se mogućnost potpisivanja ugovora na neodređeno vrijeme, dodaje se u priopćenju MORH-a.

Probni rad traje šest mjeseci, a kandidati odnosno kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske (OS RH).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata odnosno kandidatkinje ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256b, 10 000 Zagreb, u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na internetskoj stranici Ministarstva obrane (https://www.morh.hr/javni-natjecaj-za-ugovorni-prijam-vojnika-mornara-u-djelatnu-vojnu-sluzbu-11/), telefon 01/3784-812 i 01/3784-813 te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane (https://www.morh.hr/podrucni-odjeli-i-odsjeci-za-poslove-obrane/). (H)


PODIJELI S PRIJATELJIMA!