Lažno nas optužuju, i Ministarstvo branitelja potvrdilo je rješenje o mirovini!

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Iz Središnje službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje očitovali su se o navodima branitelja Mire Štrka u jednom mediju o tome kako mu je u nekoliko navrata u bjelovarskom Područnom uredu HZMO-a izgubljena dokumentacija, zbog čega mu je, kako je naveo, otežana ostvarivanje prava na mirovinu. Priopćenje prenosimo u nastavku.

Poštovani,

u vezi s navodima koje je u Bjelovarskom listu u tekstu, od 14. svibnja 2021., pod nazivom „Mile Štrk: Neka USKOK istraži tko je sve u Mirovinskom odgovoran za nestanak moje dokumentacije i je li jedini takav slučaj“ iznio g. Štrk, očitujemo se sljedeće.

  1. Mile Štrk u bitnome navodi da je u postupku ostvarivanja prava na mirovinu bio vještačen te da ima malu mirovinu jer je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) nekoliko puta gubio njegovu medicinsku dokumentaciju.

Rješenje kojim je g. Štrk ostvario pravo na invalidsku mirovinu doneseno je nakon pozitivne presude Upravnog suda u Zagrebu od 12. rujna 2017., u kojem je Upravni sud vratio predmet na ponovno postupanje HZMO-u, Područnom uredu u Bjelovaru, a od studenog 2018. g. Štrk nije se obratio HZMO-u s dodatnim zahtjevima.

Ističemo da HZMO, povodom tužbe, dostavlja cjelokupni spis predmeta s kompletnom medicinskom dokumentacijom nadležnom Upravnom sudu.

U skladu s presudom, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kao nadležno tijelo, donio je nalaz i mišljenje, na temelju kojeg je doneseno rješenje o priznanju prava g. Štrku.

Budući da je g. Štrk umirovljeni hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, na navedeni nalaz i mišljenje suglasnost je dalo i Povjerenstvo za reviziju ocjene invalidnosti Ministarstva hrvatskih branitelja u vezi s člankom 32. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Navodi g. Štrka da mu je HZMO izgubio medicinsku dokumentaciju u suprotnosti su s njegovim navodima iznesenim u tužbi Upravnom sudu u Zagrebu u kojima je sam naveo da vještak nije uzeo u obzir dio priložene medicinske dokumentacije te također u tužbi navodi da je vještakinja na brzinu „preletjela preko nove originalne liječničke dokumentacije prilikom osobnog pregleda“.

Također u obrazloženju presude, Upravni sud, kao razlog poništavanja rješenja HZMO-a navodi činjenicu da su nabrojane dijagnoze g. Štrka, ali da nisu dovedene u vezu sa zahtjevima radnog mjesta, odnosno da je obrazloženje pobijane odluke u suprotnosti s podacima iz medicinske dokumentacije tužitelja koje je bila priložena spisu.

Stoga, navodi g. Štrka da je tek djelomično uspio ostvariti pravo na mirovinu i da mu je mu je mirovina mala iz razloga što je HZMO izgubio medicinsku dokumentaciju nisu osnovani.

Naime, na visinu mirovine, osim vrste ostvarenog prava, utječe i ukupno ostvareni mirovinski staž.

Ističemo, da se g. Štrku redovito isplaćuje dio mirovine koji je ostvaren sudjelovanjem u Domovinskom ratu, dok za dio mirovine, koji se ostvaruje prema Zakonom o mirovinskom osiguranje, ne ispunjava propisane uvjete, odnosno jednu trećinu radnog vijeka pokrivenog stažem.

Što se tiče navoda da HZMO nije isplato kamatu na zaostatke njegove mirovine u razdoblju od 2014. do 2017., napominjemo da Zakonom o mirovinskom osiguranju isplata kamata nije predviđena, već je to predmet redovitog građanskog spora, koji je u tijeku. HZMO će postupiti sukladno odluci nadležnog suda u tom predmetu.

Također, g. Marko Marušić, predstojnik PU u Bjelovaru, nije imao informaciju da ga g. Štrk traži u zgradi, što se navodi u tekstu. Napominjemo da je g. Marušić, kao predstojnik,  uvijek spreman i otvoren za razgovor sa svim korisnicima usluga HZMO-a kako bi im pomogao u ostvarivanju njihovih prava.  

Ured za odnose s javnošću


PODIJELI S PRIJATELJIMA!