I. Beljan: Moramo locirati sva divlja odlagališta u našoj županiji!

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Županijski vijećnik DHSS-a Ivan Beljan u medijskom priopćenju osvrnuo se na problem divljih deponija na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Prenosimo ga u nastavku:

Na 3. sjednici županijske skupštine zatražio sam pod točkom 20. da načelnik policije BBŽ i župan izdaju nalog da se lociraju sva divlja odlagališta u županiji.

 Demokratski HSS je jedna od rijetkih stranaka u državi koja se brine o okolišu i koja zagovara zelenu boju.

Osobno mi je drago da na prostoru grada Čazme od 250 km² ne postoji ni jedno divlje odlagalište.

Veliki je to uspjeh i rad, jer u gradu Čazmi svako domaćinstvo posjeduje kantu za komunalni i kantu za korisni otpad. Ono što je još važnije odvozimo glomazni otpad svake treće subote u mjesecu i tako već 15 godina.

Interesantno je to da svih ovih 15 godina desetak ekipa uz pomoć nekih “koperanata” ima što raditi puno radno vrijeme, tih subota, u svih 36 naselja.

Jedan od ciljeva Demokratskog HSS-a je očistiti Hrvatsku od ilegalnih odlagališta.

U županijskoj skupštini odgovorila nam je pročelnica Ivana Murlin Sabljak da postoji Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša gdje mogu komunalni redari upisivati navođena divlja odlagališta.

Voljeli bismo da ova uredba zaživi u društvu i da svi građani mogu jednostavno prijavljivati sva pronađena odlagališta.

Molio bih pročelnicu Ivanu Murlin Sabljak da o ovoj uredbi informira nas skupštionare te svo građanstvo kako efikasno možemo omogućiti upis divljeg odlagališta. Želja nam je imati kartu divljih odlagališta BBŽ-a kako bi znali da li one koji mi znamo su upisani u aplikaciju.

Mene osobno smeta divlje odlagalište u šumi Korenovo uz državnu cestu D43 da stvar bude ružnija s druge strane nalazi se đambo plakat gdje su na ovim izborima bili reklamirani političari, a sa druge strane ceste uz rub šume divlje odlagalište.

Demokratski HSS neće se zadovoljiti samo sa nekom nepoznatom uredbom.

Voljeli bismo da u ovom  mandatu župan može reći kao gradonačalnik Čazme: “Divljih deponija nemamo na našem području!” Naravno to očekujemo i od resornog ministra Tomislava Ćorića.

Cilj nam je stvoriti uređenu i urednu državu, a ne državu silnih uredbi koje ne čine dobrobit društvu nego samo maska za nerad, a u nekim slučajevima i prodaju državnih resursa.

Ako ova uredba i dalje bude neefikasna inzistirat ćemo i dalje da načelnik policije BBŽ-a i župan izdaju nalog za lociranje svih divljih odlagališta. Naravno, na kraju da se pronađe način financiranja putem lokalne regionalne uprave i države kako bi se te lokacije i očistile.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!