Kakvu vodu piju stanovnici Bjelovara i okolnih općina?

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

BJELOVAR – Kvaliteta ili kakvoća vode ispituje se prema preporukama, smjernicama i pravilnicima mjerodavnih ustanova i zavoda na međudržavnoj i državnoj razini. Kontinuirano se provjerava i kakvoća vode na području grada Bjelovara.

– Djelatnici HZJZ-a samostalno uzimaju uzorke vode za ispitivanje na 16 lokacija na gradskoj vodovodnoj mreži te na izlasku vodospreme u Kupinovcu. Analizom svakog uzorka ispituje se fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje poput temperature, mutnoće, boje, mirisa, okusa, pH vrijednosti, elektrovodljivosti te količine klora, klorida, nitrida i željeza te mikrobiološki pokazatelji koji određuju E.coli, broj kolonija i slično – otkriva Zoran Bišćan, član Uprave bjelovarskog Komunalca. U svemu tome važan je i pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

– Aktualni Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe propisuje ministar nadležan za zdravstvo temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju – iznosi Zoran Bišćan. Otkriva i kako se vrši analiza kakvoće vode na području Bjelovara.

– U 2020. godini izvršena je analiza 228 uzoraka vode s gradske vodovodne mreže u nadležnosti Vodnih usluga od strane HZJZ. Uzorci su uzimani sa 16 lokacija u gradu te na izlazu iz vodospreme Kupinovac. Sve su analize bile u skladu s Pravilnikom – govori. Jasno je da se kvaliteta vode s godinama mijenja, no već dugi niz godina, kaže Bišćan, kvaliteta je zadovoljavajuća.

– Vezano uz distribucijsko područje Vodnih usluga, u županiji nisu utvrđena značajnija izvorišta. Voda se crpi u Podravini na izvorištu Delovi, šalje se u centar za preradu vode Javorovac te se upućuje prema Bjelovaru preko dvije vodospreme, Rudnik i Kupinovac – ističe. Dakle, voda na području grada je kvalitetna, što je dokazala i analiza provedena prije godinu dana.

– Prije godinu dana analizirana su sva vodocrpilišta. Mi se nalazimo na dravskom slivu a on je ocijenjen jednim od najkvalitetnijih izvorišta pitke vode – istaknuo je Bišćan.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!