Impressum

GLAVNI UREDNIK

Vedran Cindrić

NOVINARI I SURADNICI

Doris Aleksić, Dijana Čerčić, Gabrijela Čuljak, Ivan Ileković, Bernard Kraljić, Mladen Medak, Danijela Mlinac, Nikolina Res, Slavica Trgovac Martan

EMAIL

info@klikni.hr

KONTAKT

099 529 0868

OGLAŠAVANJE

marketing@klikni.hr

IZDAVAČ

Klix d.o.o.
Trg Eugena Kvaternika 7A
OIB: 11396499113
Temeljni kapital: 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti