HNB obradovao građane vijestima o kreditima

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

U prva tri mjeseca 2021. godine NRS, odnosno nacionalna referentna stopa, nastavila se smanjivati.

NRS je baza za izračun dijela kredita i štednje u domaćim bankama. Padom NRS-a, pada i visina kredita u čijoj je konstrukciji NRS jedan od činitelja. U prva tri mjeseca 2021. godine NRS je dodatno pao u odnosu na prethodno tromjesečje, a cijeli trend pada traje već više godina sličnom putanjom.

Ako pogledamo detaljno u sam NRS, povećao se samo dolarski indeks za 0,01 postotni bod. Kunski i eurski indeksi su pali za jedan i dva bazna boda, odnosno 0,01 i 0,02 postotna boda.

Najčešći indeksi prilikom ugovaranja potrošačkih kredita s promjenjivom kamatnom stopom NRS1 eurski i 6-mjesečni NRS1 kunski u prvom su se kvartalu smanjili za jedan odnosno dva postotna boda. 6-mjesečni NRS1 sada iznosi 0,11 posto, dok 6-mjesečni NRS1 iznosi 0,13 posto.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!