Vodovod i kanalizaciju dovode do Daruvara, Sirača, Đulovca, Končanice i Dežanovca

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

DARUVAR – Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o pokriva područje grada Daruvara te općina Končanica, Dežanovac, Sirač i Đulovac. U infrastrukturnim brojkama je to kod kanalizacije 34 kilometra u Daruvaru, 11 do 13 kilometara u Dežanovcu, a vodovodom su pokrivena sva naselja Daruvara, Končanice, Sirača i Đulovca što čini ukupno tridesetak kilometara magistralnih cjevovoda i 160 kilometara ulične mreže. Pri tome je mreža koja je prva izgrađena, ona daruvarska, i zahtjevnija jer 95 posto kapaciteta odlazi samo na održavanje. Ipak su to cijevi još iz šezdesetih godina prošlog stoljeća.

-Prije su kvarovi bili učestaliji, ali sada unazad tri godine provodimo program smanjenja gubitaka koji je sufinanciran od strane Hrvatskih voda gdje se intenzivno radi na smanjenu tlakova i bržoj detekciji curenja vode. Trenutno imamo možda jednom mjesečno nekakav kvar, a nekada znamo imati po tri-četiri u nekoliko dana – navodi direktor Darkom vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Vladimir Lukačin.

Jedan dio vodovodne mreže će se obnoviti kroz projekt aglomeracije, konkretno se radi o 18 kilometara na području Daruvara, a ostalo se rješava ili kroz projekt Hrvatskih voda ili iz sredstava Darkom vodoopskrbe kako bi gubici bili što manji, a zadovoljstvo građana veće.

 


PODIJELI S PRIJATELJIMA!