U Bjelovar stigla nova vozila za odvojeno prikupljanje otpada u sklopu projekta „ Nabava komunalnog vozila i nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada tvrtke Komunalac d.o.o. Bjelovar“ KK.06.3.1.18.0015

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Komunalac d.o.o. Bjelovar realizacijom projekta „Nabava komunalnog vozila i nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada tvrtke Komunalac d.o.o. Bjelovar“ obnovio je svoj vozni park s dva nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Nakon preuzimanja i predstavljanja novih vozila u studenom ove godine, vozila su registrirana te su nakon obuke vozača, spremna za prikupljanje otpada na području pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada Grada Bjelovara. Jedno komunalno vozilo namijenjeno je za prikupljanje plastike i papira, a drugo za prikupljanje tekstila i biootpada. Projekt „Nabava komunalnog vozila i nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada tvrtke Komunalac d.o.o. Bjelovar“ KK.06.3.1.18.0015 provodi se od srpnja 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.201.752,34 HRK bez PDV-a, od čega će sredstvima Europske Unije iz Kohezijskog fonda biti sufinancirano 1.480.000,00 HRK (67,21%).

Cilj projekta je povećati količine odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te tako doprinijeti oporabi otpada i smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište i učinkovitom gospodarenju otpada na području Grada Bjelovara.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost društva Komunalac d.o.o. Bjelovar. Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda

Referentni broj: KK.06.3.1.18.0015


PODIJELI S PRIJATELJIMA!