Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda je gotova, čeka se da svi dobiju svoje priključke za vodu

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Jedan od mjerljivih ciljeva projekta Aglomeracija je i broj novopriključenih korisnika na novoizgrađenu infrastrukturu. Radi se o izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda i to na području Općine Rovišće gdje su Vodne usluge isporučitelj.

– Tamo je u sklopu projekta građeno 14 tisuća metara novih cjevovoda i predviđeno je priključenje otprilike 780 stanovnika, odnosno 300-ak novih priključaka na tom području. To su do sad završene dionice u projektu Aglomeracije i korisnici se priključuju – kaže Ivan Ivančić, direktor Vodnih usluga.

Jedan od kriterija za mjerenje opravdanost projekta i rekonstrukcija priključaka na postojećim cjevovodima.

– Predviđena je dodatna rekonstrukcija, odnosno poboljšanje stanja postojećih cjevovoda na području Bjelovara. Rađena je rekonstrukcije, što vodovoda, što kanalizacije, u nekih 40-ak ulica na našem području. To je završeno, priključci s cjevovodima su obnovljeni – dodaje i napominje da to nije sve.

– Jedino što je ostalo za završiti je vezano uz povrat u prvobitno stanje, odnosno asfaltiranje Tijardovićeve ulice i prometnice u Gudovcu jer je tu Grad predvidio cjelovitu rekonstrukciju, pa ju nismo htjeli ranije asfaltirati da bi se ne bi tu opet vadilo. Tako da čekamo da Grad, koji je investitor, napravi svoj dio, pa ćemo u suradnji s njim asfaltirati cestu – kaže Ivančić

Time će sastavni dio projekta Aglomeracije biti u potpunosti realiziran, kaže Ivančić i napominje da i dalje postoji dio na kojem moraju raditi.

– Ostaje još u sklopu aglomeracije dogradnja, odnosno, rekonstrukcija postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Dogradnja je to na treći stupanj sukladno direktivama EU. Taj dio posla je trenutno u tijeku, odnosno priprema dokumentacije, jer će radovi tek uslijediti – kaže i pojašnjava koji je plan.

Po dinamičkom planu, do kraja 2023. bi trebao biti gotovo i građevinski dio. A onda 2024, bit će uvođenje u rad.

– Dakle radi se tako da ponuditelj projektira, gradi i vodi uređaj u narednih godinu dana, kao dokaz da postiže parametre koji su mu zadani – pojašnjava.

Evo i što kaže Ivančić kako su zadovoljni s provedbom aglomeracije ove godine.

– Mi smo potpuno uspjeli provest sve planirane radove, i u fizičkom obimu i u vremenskom roku. Mislim da možemo biti zadovoljni. Naravno, bit će još neki intervencija i popravaka u garantnom roku tamo gdje se pokažu neke manjkavosti. No, godina je, sa stajališta gradnje nove infrastrukture, bila zadovoljavajuća – zaključuje.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!