JAVNI POZIVI Poljoprivrednicima i gospodarstvenicima Županija pripremila 3,6 milijuna kuna

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

KOPRIVNICA – U ponedjeljak, 11.svibnja Koprivničko-križevačka županija će objaviti javne natječaje i javne pozive iz programa: Poljoprivreda i Konkurentno gospodarstvo. Ukupna vrijednost potpora prema ovim javnim pozivima za korisnike, rezervirana u županijskom Proračunu za 2020. godinu iznosi 3,6 milijuna kuna.
Natječaji i javni pozivi za poljoprivredni sektor će biti otvoreni do kraja listopada  2020. godine, a za gospodarski sektor do kraja studenog 2020. godine.
Svi javni natječaji i javni pozivi sa pripadajućim zahtjevima će biti objavljeni  na službenoj internet stranci Županije (www.kckzz.hr), a dodatne informacije korisnici mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu.
Područje poljoprivreda: javni pozivi
1.Potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za poslovno udruživanje
2.Potpora male vrijednosti u stočarstvu
3.Potpora male vrijednosti za poticanje prerade ,čuvanja i prodaje voća, povrća i vinogradarstvo
4.Potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekoloških proizvoda
5.Potpora male vrijednosti za izradu dokumentacije u postupku legalizacije gospodarskih objekata
6.Potpore male vrijednosti za poticanje osiguranja u poljoprivredi
Za gore navedene potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju prema EU direktivi 1407/2013 namijenjene su pravnim i fizičkim osobama koje se profesionalno bave poljoprivredom sa svrhom jačanja njihove konkurentnosti i uspjeha na tržištu.
Intenzitet potpore je 50 posto od iznosa prihvatljivih troškova, bez poreza na dodanu vrijednost, u pravilu ne više od 50 tisuća kuna po korisniku, osim za potpore osiguranja, do 15 tisuća kuna po korisniku, legalizacije do 10 tisuća kuna po korisniku i certificiranje ekološke proizvodnje do 5 tisuća kuna po korisniku.
Ukupno rezervirana vlastita sredstva za provođenje TP 100091 potpore male vrijednosti prema EU direktivi 1407/2013 za 2020. godinu iznose 920 tisuća kuna
  1. Poticanje istraživanja i razvoj poljoprivrede
Ukupno rezervirana sredstva za provođenje A 100089 iznose 100 tisuća kuna, a namijenjena su pravnim i znanstvenim ustanovama.
  1. Javni natječaj: Potpore u poljoprivredi po direktivi EU 702
Javni natječaj namijenjen je profesionalnim poljoprivrednicima, pravnim i fizičkim osobama, koje na osnovu poslovnog plana namjeravaju realizirati aktivnosti u 2020. godini. Prihvatljivi troškovi su gotovo sva ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a uz zahtjev za potporu dostavljaju se ponude, predračuni ili predugovori za cjeloviti projekt, a dodjela potpore uređena je Ugovorom sa korisnikom kojem se isplaćuje 80 posto iznosa potpore predujmom, a razlika nakon dokaza o realizaciji projekta.
Iznos potpore ima intenzitet od 50 posto prihvatljivih ulaganja, ali ne više od 50 tisuća kuna po korisniku. U projektu prihvatljiv je trošak okrupnjavanja zemljišta, gdje intenzitet potpore iznosi 10 posto od ukupne vrijednosti cijelog projekta.
Za provedbu potpore u poljoprivredi prema EU direktivi 702 rezervirano je 1.790.000,00 kuna za 2020. godinu na poziciji TP 100092 .
Područje gospodarstvo: javni pozivi
  1. Sufinanciranje kamata po kreditima iz programa HBOR
9.1. Poduzetništvo mladih, žena i početnika
9.2. Investicije privatnog sektora
Kreditne linije namijenjene su poduzetnicima, pravnim i fizičkim osobama uključivo OPG u sustavu PDV sa svrhom jačanja njihove konkurentnosti ulaganjem u osnovna sredstva, dok za obrtna mogu koristiti 30 posto od ukupne glavnice kredita.
Trošak kamata po stopi od dva posto na godišnjoj  financira se iz Županijskog proračuna za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita .
Iznos kredita za poduzetništvo mladih,žena i početnika kreće se od minimalno 200.000 do 2.000.000 kuna na rok od 12 godina sa počekom od 3 godine.
Iznos kredita prema programu Investicije privatnog sektora  nema gornju granicu i u zavisnosti je od kreditne sposobnosti poduzetnika, dok minimalan iznos je 200.000 kuna, rok otplate do 14 godina sa počekom od 3 godine.
Rokovi korištenja po kreditnim linijama su 12 mjeseci.
Instrumente osiguranja dogovaraju poslovne banke sa poduzetnikom.
Koprivničko križevačka županija zaključila je ugovore o provođenju kreditnih linija sa: Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, Addiko Bank d.d., Erste&steiermarkische Bank d.d., Podravska banka d.d. i Zagrebačkom bankom d.d., a izbor poslovne banke ostavljen je korisniku.
Sredstva rezervirana u proračunu Županije dostatna su za plasman 20.000.000 kuna kredita u 2020. godine, a prema  potražnji poduzetnika plasman se može povećati.
  1. Potpore male vrijednosti za poduzetnike
Potpore su namijenjene poduzetnicima koji su imali poslovne štete uzrokovane pandemijom korona virusa, a namijenjena su za poslovna ulaganja sa svrhom ponovnog pokretanja poslovanja.
Intenzitet potpore je 50 posto od prihvatljivih troškova, ali ne više od 50.000,00 kuna po poduzetniku.
Za provedbu potpora u Županijskom proračunu rezervirano je 319.500, 00 kuna za 2020. godinu, a provodi se prema uvjetima iz EU direktive 1407/2013.
11.Potpore male vrijednosti za samozapošljavanje:“ start up“ poduzetnika
Potpora je namijenjena osobama koje pokreću vlastiti posao u pravnoj ili fizičkoj osobi (obrt)u kojoj se ujedno samozapošljavanju.
Iznos jednokratne potpore za prihvatljive djelatnosti i troškove iznosi 30.000,00 kuna, isplaćuje se predujmom na osnovu Ugovora.
Ukupno je rezervirano 300.000,00 kuna, a potpora se dodjeljuje na osnovu mjerila i kriterija ,te bodovanja svakog pojedinog zahtjeva.
Prednost imaju poduzetnici čija djelatnost  je deficitarna prema klasifikaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatske obrtničke komore, te proizvodne djelatnosti iz područja prerađivačke djelatnosti. (PROMO)

PODIJELI S PRIJATELJIMA!