ČAZMA -U Prnjarovcu, nedaleko Čazme u tijeku je gradnja mrtvačnice.
-Namjera je da svako od naših 13 grobalja dobije primjerenu odarnicu. Za sada su u projektiranju odarnice u Pobjeniku i Mikloušu, a onda ostale, prema mogućnostima, najavio je gradonačelnik Dinko Pirak.
Gradnju mrtvačnice na čazmanskom gradskom području financira Grad Čazma.
Inače, u Prnjarovcu se trenutačno uređuje i vatrogasni dom, također sredstvima iz Gradskog proračuna.