STVORENI PREDUVJETI Rasinja dobiva školsko-sportsku dvoranu

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

KOPRIVNICA – U Koprivnici je potpisan Ugovor o  osnivanju prava građenja na kčbr. 1648/11 i 1648/15, zk ul. 4726 k.o. Rasinja u korist Koprivničko-križevačke županije. Potpisali su ga Župan Darko Koren, načelnik Općine Rasinja Danimir Kolman i ravnatelj Osnovne škole Andrija Palmović Rasinja Krunoslav Belaj, i to nakon što je na posljednjoj sjednici Županijske skupštine usvojen Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju pravu građenja. Spomenutim dokumentom su Općina i Škola kao osnivači prava građenja osnovali su pravo građenja na predmetnoj čestici u korist Županije.

Općina Rasinja jedna je od pet općina koje sudjeluju u kapitalnom investicijskom projektu izgradnje školskih sportskih dvorana koje je Koprivničko-križevačka županija pokrenula ove godine. Projekt je koncipiran na način da općine i Županija zajednički sudjeluju s po 50 posto udjela u investiciji, a ukupno gledajući  radi se o investicijskom ciklusu od preko 70 milijuna kuna.

Župan je prilikom potpisivanja Ugovora iskazao zadovoljstvo što je Općina Rasinja dio ovog velikog projekta kojim će se, osim osiguranja adekvatnih uvjeta za učenike i nastavnike, značajno povećati standard života te dati poseban impuls u razvoju cjelokupne društvene zajednice na području pet općina.

Spomenimo kako je Županija u projektu izgradnje školske sportske dvorane u Rasinji i nositelj izrade projektne dokumentacije, a župan je izvijestio prisutne kako je predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, a istovremeno je u tijeku pregled troškovnika i priprema dokumentacije za javnu nabavu.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!