PODRŠKA UDRUGAMA Za njihove projekte Grad osigurao 200 tisuća kuna

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

GRUBIŠNO POLJE – Nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Grubišnog Polja, potpisano je 20 ugovora vrijednih ukupno 158 tisuća kuna.
– Ova koronakriza poremetila je rad što znači da udruge jedno vrijeme nisu radile. Htjeli smo da ipak prežive ako rade i imaju sadržaja, a isto tako one dižu kvalitetu života u gradu. Tako da mi izuzetno cijenimo rad udruga – rekao je gradonačelnik Zlatko Mađeruh.
Gradonačelnik Zlatko Mađeruh
U proračunu je za projekte udruga bilo rezervirano 200 tisuća kuna, pri čemu su kao najmanji iznos udruge mogle zatražiti tisuću, a najveći 20 tisuća kuna. Pojedina udruga mogla je prijaviti najviše dva projekta.
– Mislimo da će sredstva, barem po našoj procjeni, biti dostatna do kraja godine. Udruge će moći isfinancirati režijske troškove u radu kao i određene sadržaje koje budu mogli, naravno ako zdravstveno stanje u našem gradu bude u redu – kaže Mađeruh.
Unatoč svemu, gradonačelnik poručuje da život ne smije stati, a u tom procesu upravo udruge imaju ključnu ulogu.

PODIJELI S PRIJATELJIMA!