SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA Općina ublažila cijenu učeničkih karata

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

NOVA RAČA – Općina Nova Rača odlučila je svojim srednjoškolcima barem malo ublažiti cijenu prijevoza. Sufinancirani troškovi iznose pet posto cijene mjesečne učeničke karte za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste usluge prijevoza za vrijeme trajanja nastavne godine. No, učenici moraju ispunjavati i određene kriterije. Moraju imati prijavljeno prebivalište na području Općine i svakodnevno putovati izvan mjesta prebivališta, moraju biti redoviti učenici srednje škole, a nijedan od njihovih roditelja ne smije imati dugovanje prema Općini Nova Rača po bilo kojoj osnovi.
– Kao i svake godine, tako smo i ove odlučili ići na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola. Sufinancirat ćemo pet posto od učeničke karta. Cijene naravno variraju, ovisno gdje učenik putuje – rekao je načelnik Darko Knežić.
Treba napomenuti kako se pravo na subvenciju prijevoza učenika ostvaruje na temelju potvrde koju izdaje srednja škola u koju su upisani učenici koji koriste isključivo javni prijevoz tvrtke Čazmatrans. (D. Aleksić)

PODIJELI S PRIJATELJIMA!