Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nabava komunalnog vozila i nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada tvrtke Komunalac d.o.o. Bjelovar“

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Komunalac d.o.o. Bjelovar potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „ Nabava komunalnog vozila i nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada tvrtke Komunalac d.o.o. Bjelovar“. Ugovor je u ime Komunalca d.o.o. potpisao predsjednik Uprave Ivan Ivančić, u ime Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ministar Tomislav Ćorić te u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost direktor Siniša Kukić.

Projekt  će se provoditi 15 mjeseci na području pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada Grada Bjelovara. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.201.752,34 HRK bez PDV-a, odnosno 2.752.125,22 HRK sa PDV-om. Prijavom na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ KK.06.3.1.18 osigurat će se sufinanciranje projekta u iznosu 1.480.000,00 HRK ili 67,21% ukupno prihvatljivih troškova što je najveći mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih troškova projekta. Ostatak troškova 32,79% osigurava prijavitelj Komunalac d.o.o. Bjelovar.

Projektom su planirane aktivnosti nabave dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada, aktivnosti promidžbe i vidljivosti te aktivnosti horizontalnih politika EU.

Cilj projekta je povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te oporaba i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

„Nabava komunalnog vozila i nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada tvrtke Komunalac d.o.o. Bjelovar“  KK.06.3.1.18.0015

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja,

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost društva Komunalac d.o.o. Bjelovar

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda


PODIJELI S PRIJATELJIMA!