GOSPODARENJE OTPADOM Otvoreno je i drugo reciklažno dvorište

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

GAREŠNICA – Garešnica od sada ima dva reciklažna dvorišta. Novo je otvoreno na, za građane, puno praktičnijoj lokaciji u Industrijskoj zoni Jug. Time što je reciklažno dvorište sada bliže korisnicima, želi se postići bolje gospodarenje otpadom, ističe gradonačelnik Josip Bilandžija.
-Razvrstavanjem i odlaganjem otpada na tom reciklažnom dvorištu smanjit će se i ona količina otpada koja se odvozi na naše odlagalište Johovača – kaže Bilandžija.
Razvrstavanjem otpada i mogućnošću njegovog predavanja u gradu se šalje i poruka da otpad nije nužno smeće.
-Vodili smo se činjenicom da sav otpad koji stvorimo u pravilu nije smeće jer postoje načini da se on ponovno upotrijebi i zbog toga sam siguran da će ovo novo reciklažno dvorište s već postojećim na Johovači biti velika korist svim našim sugrađanima – ističe garešnički gradonačelnik.
Drugo garešničko reciklažno dvorište je vrijedno tri i pol milijuna kuna. S dva milijuna ga financira Ministarstvo zaštite okoliša, a ostatak su osigurali Ministarstvo regionalnog razvoja i sam Grad. Za građane je njegovo korištenje besplatno.

PODIJELI S PRIJATELJIMA!