Komunalac je do sada samo u vozila uložio 3,5 milijuna kuna

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

BJELOVAR – Gospodarenje otpadom ne bi bilo tako jednostavno da ne postoji vozni park i razna vozila koja služe za pravovaljano prikupljanje i odlaganje otpada. Upravo zato u svoj vozni park iz godine u godinu ulaže Komunalac Bjelovar. Prošle godine tako su nabavili specijalizirano vozilo za prikupljanje otpada vrijedno milijun i 680 tisuća kuna, s PDV-om i više od dva milijuna.
– Vladinom uredbom iz 2019. godine investiran je ozbiljan investicijski ciklus vezan uz sustave gospodarenja otpadom u RH, pa naravno tako i kod nas. Podsjećam da je uredbom bilo propisano povećanje količina odvojeno prikupljenih komponenti komunalnog otpada i to na kućnom pragu, propisano je i povećanje broja eko otoka na području jedinica lokalne samouprave, mijenjanje tarifnog sustava koji je podrazumijevao nabavku informatičke opreme i čipiranje posuda – kaže Ivan Ivančić, predsjednik Uprave Komunalca.
No, dodaje Ivančić, jedna od važnijih stavki bila je nabava novih vozila i posade radi dodatnih ciklusa odvoza odvojeno prikupljenih oporabljivih komponenti.
Ivan Ivančić, predsjednik Uprave Vodnih usluga
– Mi smo još 2018. godine nabavili prvo vozilo te naredne 2019. i 2020. godine po jedno novo komunalno vozilo namijenjeno za odvoz oporabljivih komponenti. Prošle, 2020., nabavljeno je nešto složenije i sofisticiranije vozilo, specifično po tome što je dvokomorno što znači da je spremnik vozila podijeljen na komore. U jednom prohodu ono može prikupljati i odvojeno prevesti dvije različite frakcije otpada, a obično se koristi za odvoz papira i plastike – navodi Ivančić.
To vozilo, kaže Ivančić, ujedno je i odgovor dijelu korisnika koji često znaju uputiti kritiku i pitati zašto oni odvajaju kada se sve stavlja u isto vozilo. I ove godine, Komunalac će nabaviti nova vozila.
– Nova vozila su nam potrebna, a ona će ujedno zamijeniti starija vozila koja su u međuvremenu prošla svoj amortizacijski i eksplantacijski vijek. U tijeku je nabavka dodatna dva vozila – autosmećara koji će biti stavljeni u funkciju u drugom dijelu godine jer je trenutno u tijeku evaluacija pristiglih ponuda. Radi se o sudjelovanju na natječaju kojeg je raspisao Fond za zaštitu okoliša – kaže Ivančić.
Dok su dvokomorno vozilo nabavljeno prošle godine financirali isključivo vlastitim sredstvima, očekivana vozila bit će financirana uz pomoć spomenutom Fonda zaštite okoliša odnosno EU fondova.
– U prošle tri godine, u svakoj smo nabavili po jedno vozilo s obzirom na to da nisu u tijeku bili slični natječaji na koje bismo mogli aplicirati, a potrebno je pružiti uslugu građanima onako kako je to zakonskim odredbama propisano. Mi smo nabavljali vozila isključivo iz vlastitih sredstava pa je tako ukupno do sada uloženo nešto više od 3,5 milijuna kuna samo u vozila – ističe Ivančić.
U međuvremenu su nabavljeni i spremnici koji su postavljeni na eko otocima i po zgradama.
– Spremnici su nabavljeni uz financiranje Fonda za zaštitu okoliša, a projekt je aplicirao Grad Bjelovar. Međutim, u narednom razdoblju slijedi nam isporuka i kanti od 120 litara koje će biti podijeljene građanima umjesto trenutnih žutih i plavih vrećica, također u drugom dijelu godine. Ozbiljna sredstva su do sada uložena u sustav gospodarenja otpadom. Unazad četiri godine pa do danas ukupno je u sustav gospodarenja otpadom na području grada uloženo preko 25 milijuna kuna – navodi Ivančić.
U taj iznos ulaze dva reciklažna dvorišta izgrađena na području grada Bjelovara, različiti spremnici, kamioni, proširenje odlagališta. Ivančić otkriva koliko treneutno vozni park sadrži vozila.
– Radi se o desetak vozila različitog tipa koji imaju različite namjene i različitog su tehničkog rješenja. No, ovi autosmećari koje vidite na ulici, njih je svaki dan barem šest u pogonu na redovitom odvozu otpada, plus vozila koja opslužuju eko otoke, obilaze gospodarske subjekte, interveniraju na poziv – kaže Ivančić.
Treba napomenuti i kako se, dolaskom vozila sa zahtjevnijom tehničkom opremom, ponekad ukaže potreba i za dodatnom obukom vozača.
– Naravno uz pretpostavku da su vozači to radili i prije. Novi vozači koji bi došli u tvrtku moraju proći puno složenije procedure u smislu edukacije za rad na siguran način, za posao ovlaštenika, zaštite na radu i drugo. Međutim, kada dođe novo vozilo, a preuzme ga već vozač s iskustvom, onda se podrazumijeva obuka samo za to vozilo – zaključuje Ivančić. (D. Aleksić)

 

(Ovaj prilog nastao je pod pokroviteljstvom tvrtke Komunalac d.o.o. Bjelovar)


PODIJELI S PRIJATELJIMA!