Od prve lopate do posljednjeg kredita

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

U posljednjem nastavku dossiera o gradnji bjelovarske Opće bolnice donosimo događaje „od prve lopate do posljednjeg kredita“.

Isključivi izvor su podaci sa službene stranice Bjelovarsko-bilogorske županije.

U dodatku donosimo informaciju o gradnji pulske bolnice za čiji se model gradnje neprekidno zauzima župan Damir Bajs.

Zanimljivo je da je u Puli projektirana vrijednost gradnje i najsuvremenije opreme bila 800 milijuna kuna, ali je u konačnici ispala 50 milijuna kuna jeftinija.

13. siječnja 2020. Sukladno potpisu ugovora o izgradnji nove zgrade Opće bolnice Bjelovar danas je obavljeno uvođenje u posao između nositelja projekta, Opće bolnice Bjelovar i tvrtke Radnik d.d. Križevci, a čemu je prisustvovao i bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs.

„Danas smo uvedeni u posao. To znači da ćemo u roku dva do tri dana krenuti s pripremnim radovima koji su već u tijeku u dijelu organizacije. To podrazumijeva da se objekti koji se nalaze na parceli, a na mjestima novog objekta, moraju ukloniti. Nakon toga u roku tjedan-dva krenut će se sa zaštitom građevinske jame za ovaj glavni dio objekta koji ima podrumski dio da se ne ugrozi stabilnost kod izvođenja. Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju“, rekao je Mladen Hermanović, glavni inženjer gradilišta.

28. veljače 2020. Koordinacija na gradilištu: „Radovi su odmakli u dijelu u kojem su predviđeni u našem termin planu vezanim uz ugovor. Izvršili smo uklanjanje postojećih objekata. U fazi je još zaštita građevinske jame na način pilotiranja i otpočeli su radovi na iskopu glavne jame, odnosno glavnog objekta bolnice. Rješavamo probleme koji se javljaju, ništa neuobičajeno u zemlji se izvode izmještanja i sve ostalo i to se radi paralelno. Izmještaju se komunikacije između starog i novog dijela bolnice i s time da u četvrtom mjesecu se očekuje već početak betoniranja temeljene ploče“, ističe Hermanović.

31. srpnja 2020. Koronakriza nije zaustavila radove: „Radovi teku zadovoljavajućom dinamikom. Trenutno smo u fazi izrade konstrukcije koju izvlačimo po dilatacijama stepenasto da omogućimo ulazak nastavnih radova na instalacijama na pojedine dijelove objekta. Planiramo konstrukciju dovršiti do kraja desetog mjeseca kako bi u  jesenskom i zimskom periodu mogli izvoditi unutarnje građevinsko-obrtničke radove“, rekao je inženjer gradilišta Dragutin Hrg.

„Prezadovoljni smo dinamikom izvedbe radova. Do sada nemamo nikakvih tehničkih problema i sve teče po planu. Ovaj projekt značit će veliki skok u kvaliteti pristupa zdravstvene zaštite naših stanovnika, a omogućit će i kvalitetnije uvjete rada našim zaposlenicima“, istaknuo je ravnatelj OB Bjelovar dr. Ali Allouch.

„Županija ovog trenutka ima stotinjak ugovorenih europskih projekata. Mi smo sa zadnjeg mjesta u Republici Hrvatskoj došli na treće po povlačenju sredstava. Projekt izgradnje nove zgrade OB Bjelovar trebao bi definirati budućnost svih nas koji ovdje živimo u narednom razdoblju. Ključni element je da pratimo rokove koji su zadani. Ono što je pred nama je zatvaranje vanjskog dijela bolnice, a da ne bi zastali s radovima, Opća bolnica Bjelovar će raspisati natječaj za ugradbene materijale koji su predviđeni jednim dijelom europskog projekta kako bi, kada dođe do toga, materijali bili ovdje te kako ne bi odugovlačili sa završetkom objekta“, naglasio je prilikom obilaska radova župan Damir Bajs.

24. kolovoza 2020. Potpore zdravstvenim djelatnicima: Riječ je o mjerama sufinanciranja troškova stanovanja, sufinanciranja kamata na stambene kredite te sufinanciranja troškova stručnog usavršavanja putem kojih korisnik može ostvariti do 20 tisuća kuna godišnje.

„Nismo zaboravili ono što je najvažnije, a to su ljudi. Mi smo jedina županija koja ima otvoren javni poziv kako liječnicima tako i medicinskom osoblju, koji je trajno na snazi, a kojim se šalje poruka našim liječnicima i medicinskom osoblju – vi ste nam bitni“, istaknuo je župan Damir Bajs.

Da su te mjere pogođene pokazuju i rezultati, jer do sada je potpisano 122 ugovora s liječnicima i medicinskim osobljem od kojih je novih 6 potpisano danas. Ukupno do sada je iz županijskog proračuna za te mjere izdvojeno 1,8 milijuna kuna sredstava.

21. studeni 2020. Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs sa suradnicima, predstavnici Opće bolnice Bjelovar, projektant Marko Jagačić i pročelnik Konzervatorskog odjela u Bjelovaru Milan Pezelj,  obišli su gradilište nove zgrade Opće bolnice Bjelovar i tom prilikom pozvali građane na glasovanje putem ankete o vizualnom identitetu, odnosno pročelju nove zgrade Opće bolnice Bjelovar. Putem jedinstvene web ankete građani mogu izabrati između tri varijante: 1. Smeđe – beige, 2. Bijele, 3. Plavo – sive

12. ožujka 2021. Potpisan ugovor kojim je uspješno riješena cijela financijska konstrukcija projekta. U proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije predviđen je iznos od ukupno 272 milijuna kuna za projekt izgradnje nove zgrade Opće bolnice Bjelovar. Od tog iznosa 70 milijuna kuna osigurano je iz europskih sredstava, 4,5 milijuna kuna sredstva su državnog proračuna te je potpisan kredit na 90 milijuna kuna.

S obzirom na razliku između projektantske procijenjene vrijednosti i u konačnici postignute cijene javnim natječajem za izvođača radova, koja je bila veća za 107,5 milijuna kuna, Opća bolnica Bjelovar zatražila je ponude banaka za kreditno zaduženje za preostali iznos te je zaprimljena obvezujuća zajednička ponuda tri poslovne banke: Privredne banke Zagreb, Zagrebačke banke i Erste&Steiermärkische Bank. Riječ je o kreditnoj ponudi s rokom otplate kredita na 15 godina uz fiksnu kamatu od 2 posto.

Kako se gradila bolnica u Puli

 • URBIS 72 d.d. Pula kao projektant i Ministarstvo kao Naručitelj sklopili su dana 1.3.2004. godine Ugovor o izradi projektne dokumentacije-Idejni projekt za izgradnju nove bolnice u Puli za cijenu od cijena 840.000,00 kn bez PDV-a.
 • URBIS 72 d.d. Pula i Ministarstvo sklopili su dana 30.7.2007. godine Ugovor za usluge izmjerene i dopune Idejnog projekta te izrade Glavnog i Izvedbenog projekta za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju građevine Opće bolnice Pula, na lokaciji Zagrebačka 30 Pula za cijenu od 15.682.246,00 kn s PDV-om.
 • sklopljen je dana srpnja 2011. godine SPORAZUM o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli.
23.01.2015. Pula – Svečanost otvaranja radova na gradilištu nove Opce bolnice

Ovaj Sporazum sklopljen je između Vlade Republike Hrvatske, Istarske županije i Opće bolnice Pula na dan 28.7.2011. godine u Umagu. U ovom Sporazumu člankom 2. definirana je očekivana vrijednost investicije od 800.000.000 kn od čega je planirana vrijednost radova 600.000.000 kn, a radovi se financiraju na slijedeći način:

 1. Vlada RH sudjeluje u financiranju od 75%
 2. Istarska županija sudjeluje u financiranju od 25%
 3. Za planiranu vrijednost opreme, 200.000.000,00 kn dogovoreno je zajednički aplicirati prema strukturnim fondovima Europske unije u 2014. godini.
 •  Vlada Republike Hrvatske dana 27.10.2011. godine donosi Odluku o namjeri davanja državnog jamstva u korist poslovnih banaka, za kreditno zaduženje OB Pula.
 • OB Pula provodi postupak javne nabave i odabire ponudu Erste & Steiermarkishe Bank d.d. Rijeka za sklapanje Ugovora o kreditu u iznosu od 300.000.00,00 kn, a Vlada Republike Hrvatske dana 3.2013. godine donosi Odluku o davanju državnog jamstva za taj dugoročni kredit (krajnji rok korištenja 31.12.2015. godine, otplata u 60 tromjesečnih rata, interkalarna kamata 5,674 %, efektivna kamata 5,81% marža banke 5,30%+3M EUR (0,34)=5,674%, obrada zahtjeva kredita 0,06%.
 • Vlada Republike Hrvatske dana 18.6.2014. godine donosi Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje nove građevine Općem bolnice Pula. Iznos kredita 300.000.000,00 kn, rok korištenja 31.12.2017. godine, otplata kredita 18 godina bez počeka (72 jednake tromjesečne rate), dospijeće prve rate 31.3.2018. godine, kamatna stopa 4% godišnje, interkalarna kamata 4% godišnje, naknada za obradu zahtjeva 0,4% na iznos odobrenog kredita, zatezna kamata 12% godišnje, naknada za rezervaciju sredstava 0,25% godišnje na iznos odobrenih a neiskorištenih sredstava HBOR-a, počevši po proteku 30 dana od datuma Ugovora o kreditu, osiguranje kredita mjenice i zadužnica korisnika kredita, te jamstvo Republike Hrvatske na odobreni iznos kredita.
 • Ugovor o javnim radovima je nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave sklopljen je 29.12.2014. ponuditeljem ZAGREBGRADNJA d.o.o. Zagreb s cijenom od 281.575.911,678 bez PDV-a odnosno za cijenu od 351.969.889,59 kn s PDV-om.
 • Ugovor o stručnom nadzoru sklopljen je Zajednicom ponuditelja Investiženjering d.o.o. Zagreb, Urbis d.o.o. Pula i Učka-Konzalting Pazin, za cijenu od 5.600.000,00 kn s PDV-om.

NOVA BOLNICA:

Nova Bolnica u Puli po funkciji će biti akutna bolnica, po vrsti opća bolnica a po kategoriji županijska bolnica sa svim potrebnim i od Ministarstva zdravlja prihvaćenim stručnim jedinicama. Funkcionalno tehnološke cjeline prostorno će biti smještene u dva međusobno povezana objekta koji se nastavno dograđuju na postojeće objekte.

OBJEKT 1 – dograđuje se na zgradu ginekologije u smjeru istoka. U njemu su smješteni:

 1. bolnički odjeli svih specijalnosti
 2. jedinice dijagnostičko specijalističkih djelatnosti: klinička citologija, patohistološka dijagnostika, transfuzijska medicina,
 3. Jedinice specijalističko konzilijarnog liječenja, zajedničke medicinske jedinice opće bolnice (hitni bolnički prijem, operacijski blok, bolnička ljekarna, bolnička prehrana) te zajedničke nemedicinske djelatnosti opće bolnice (centralna sterilizacija, praonica, ravnateljstvo, tehničke službe sa pogonom, garderobe, spremišta otpada).

OBJEKT 2 – dograđuje se na zgradu dijagnostike u smjeru zapada. U njemu su smješteni:

 1. jedinice specijalističko-konzilijarnog liječenja svih specijalnosti (poliklinika, dnevne bolnice, dnevna kirurgija); centar za dijalizu, fizikalna medicina, jedinice dijagnostičkih djelatnosti, klinički laboratorij, laboratorij za invazivnu kardiologiju, anesteziološku reanimaciju i intenzivno liječenje, te dnevna bolnica.

Uz ova dva objekta uredit će se okoliš koji se sastoji od parkirališta i prometnica.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!