Evo zašto je ravnatelj bolnice prijavljen USKOK-u

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Tko traži, taj i nađe pa smo tako i mi uspjeli doći do dokumenta o kojem se dulje vrijeme govori – kaznene prijave protiv prim. Ali Alloucha, dr. med. spec., ravnatelja Opće bolnice Bjelovar.

Kako su nam već ranije potvrdili u Ministarstvu zdravstva, radi se anonimnoj prijavi koju su oni proslijedili Državnom odvjetništvu na dalje postupanje.

Zbog čega je to prijavljen ravnatelj bjelovarske bolnice USKOK-u?

Prijavitelj smatra „da postoji osnovana sumnja da je ravnatelj Opće bolnice Bjelovar Ali Allouch, u svojstvu odgovorne osobe u pravnoj osobi, svojim postupcima svjesno ili nesvjesno poduzeo aktivnosti i počinio djelovanje kojim su ostvarena sva bitna obilježja kaznenih djela iz Kaznenog zakona koji su prema odredbama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.“

Prvo mu se na teret stavlja „zlouporaba položaja i ovlasti iz čl. 291., koji je počinio kao odgovorna osoba u pravnoj osobi iskoristivši svoj položaj ili ovlast i prekoračivši granice svoje ovlasti, a u namjeri da Općoj bolnici Bjelovar pribavi korist i prouzroči dugoročnu štetu ostalim zdravstvenim institucijama na području Bjelovarsko-bilogorske županije i drugo, trgovanje utjecanjem iz čl. 295., koji je počinio iskorištavanjem svog službenog položaja ili utjecaja.“

Podnositelj kaznene prijave tvrdi da je dr. Allouch „bez suglasnosti Ministarstva zdravstva inicirao odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar o davanju suglasnosti Općoj bolnici Bjelovar za preuzimanje obveza na teret sredstva za decentralizirane funkcije Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju od 2021. do 2036. godine za investicijsko ulaganje u izgradnju nove zgrade Opće bolnice Bjelovar te je bez suglasnosti Ministarstva zdravstva i Ministarstva financija inicirao redefiniranje uvjeta po postojećem dugoročnom kreditu podignutom u Privrednoj banci Zagreb, br. 5010658069, u iznosu od 90.000.000,00 kuna i inicirao novo kreditno zaduženje zajednice ponuditelja (Privredne banke Zagreb, Zagrebačke Banke i Erste&Steiermärkische banke) dugoročnim kunskim kreditom iz sredstava HBOR-a u iznosu od 107.500.000,00 kn na rok od 15 godina, koji bi se trebao osigurati u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na teret decentraliziranih sredstava.“

Za autora kaznene prijave posebno je sporno što „će se osiguranjem kreditnih obveza posredstvom decentraliziranih sredstava, koji ove godine ukupno iznose 14.565.490,00 kn, prezadužiti ista i prouzročiti dugoročnu štetu ostalim zdravstvenim institucijama na području Bjelovarsko-bilogorske županije, kojima u narednih 15 godina neće u dovoljnoj mjeri biti osigurana financijska sredstva za njihovo normalno funkcioniranje i rad.“

Prevedeno na laicima razumljiv jezik, ravnatelj se sumnjiči da će sav novac koji država daje zdravstvu Bjelovarsko-bilogorske županije završiti u otplati kredita za novu bolničku zgradu.

Alloucha se sumnjiči i „da je bez osiguranih sredstava u prosincu 2019. godine sa direktorom križevačke tvrtke Radnik potpisao ugovor za izgradnju nove bolničke zgrade vrijedan 272 milijuna kuna, čija je  ponuda izabrana na međunarodnom natječaju.“

Podnositelj kaznene prijave uvjeren je kako je zbog takvog postupanja narušena zakonom zajamčena jednakost u ostvarivanju zdravstvene zaštite jer se novac „za decentralizirane funkcije Bjelovarsko-bilogorske županije u najvećoj mjeri usmjerio na podmirivanje kreditnih obveza za izgradnju bolnice, bez znanja i suglasnosti ostalih zdravstvenih institucija na području županije, čiji se rad također financira navedenim sredstvima.“

Podnositelj prijave zahtjeva „da USKOK poduzme sve zakonom predviđene radnje i protiv osumnjičenika pred nadležnim sudom pokrene kazneni postupak kako bi osumnjičenik bio proglašen krivim i kažnjen po zakonu.“

Jedina osoba koja se još spominje u kaznenoj prijavi osim ravnatelja Alloucha je bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs. On je, naime, „Županijskoj skupštini dostavio Zaključak (KLASA: 500-01/20-01/6, URBROJ: 2103-09-20-84 od 09.09.2020.) kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici Bjelovar za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Bjelovarsko-bilogorske županije, u razdoblju od 2021. do 2036. godine, za investicijsko ulaganje u izgradnju nove zgrade Opće bolnice Bjelovar te se upućuje Odboru za financije i proračun Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije na raspravu i Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije na razmatranje i usvajanje.

Prema Prijedlogu Odluke Županijske skupštine daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju od 2021. do 2036. godine, u svrhu otplate kreditnog zaduženja za investicijsko ulaganje u izgradnju nove zgrade Opće bolnice Bjelovar.“

Za oba kredita, i onog od 90 milijuna kuna i posljednjeg od 107,5 milijuna županija je predvidjela vraćati „tromjesečnom otplatom iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije, iz vlastitih i decentraliziranih sredstava.“


PODIJELI S PRIJATELJIMA!