D. Lučić otkrio zašto općine i gradovi moraju plaćati već plaćenu dokumentaciju i kakva sudbine očekuje BB vode

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

BJELOVAR – Treća sreća – tako bismo mogli opisati treći nastavak priče o županijskoj tvrtki Bjelovarsko-bilogorske vode koja s brojnim općinama s područja BBŽ nikako da dođe na zelenu granu. Podsjetimo, nakon što nam se nekoliko načelnika požalilo kako im BB vode bez naknade ne žele ustupiti gotovu projektnu dokumentaciju za izgradnju vodovoda, iako su njezinu izradu financirale same općine i gradovi u suradnji s Hrvatskim vodama, očitovanje smo zatražili od direktora, ujedno i jedinog zaposlenog u BB vodama, Dragana Lučića. Na samom početku odgovora na upit Lučić je istknuo kako je pokrivenost vodoopskrbnom županije 2007. iznosila 32 posto prema podacima Hrvatskih voda dok je prosjek RH bio 80 posto i tada je opskrbljenost bila ispod prosjeka u odnosu na stanje u ostalim županijama.

-Nizak stupanj opskrbljenosti stanovništva vodom na području BBŽ potaknuo je gradnju magistralnih i distributivnih cjevovoda. Županija je temeljem kapitalne donacije za komunalnu infrastrukturu Državnog proračuna svake godine donijela Rješenje tadašnjeg Poglavarstva BBŽ o raspodjeli sredstava općinama i gradovima na području BBŽ namijenjenih za razvoj komunalne infrastrukture, između ostalog i za namjenu vodoopskrbe – navodi Lučićono što su nam ranije potvrdili i načelnica Zrinskog Topolovca Jasna Mikles Horvat te načelnici Hercegovca i Štefanja, Boro Bašljan i Silvestar Štefović – RH je iz državnog proračuna osigurala dio novca za razvoj komunalne infrastrukture općina i gradova. Plaćanja je u daljnjem odgovoru potvrdio i sam direktor, ali…
– Slijedom toga, Županija u suradnji s Hrvatskim vodama Zagreb krenula je u izradu idejnih rješenja, izradu studija izvedivosti, izvedenih i glavnih projekata te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za područje cijele BBŽ. Temeljem svega navedenog ishođene su lokacijske dozvole i potvrde glavnih projekata. Dobivena financijska sredstva od gradova i općina te Hrvatskih voda korištena su isključivo za tu namjenu. Dio projektne dokumentacije, kao i potvrde glavnih projekata, a prema zahtjevu pojedinih općina i gradova, predane su Odlukama o prijenosu investitorskih prava na iste te su same općine i gradovi mogli konzumirati te projekte – kaže Lučić.
Navedeni su u priopćenju i već spomenuti i dobro poznati, ali i dalje nelogični podaci.

– Preostali dio projektne dokumentacije konzumiran je od BB voda d.o.o. uz sufinanciranje Hrvatskih voda i BBŽ sukladno odobrenim investicijama, a sve po priljevu sredstava uz omjer sufinanciranja 80 posto (Hrvatske vode) i 20 posto (BBŽ). Dio dozvola s projektnom dokumentacijom nalazi se u BB vodama te su dozvole važeće, no za njihovu konzumaciju potrebno je osigurati sredstva, bilo uz pomoć Hrvatskih voda ili nekog drugog izvora sufinanciranja – navodi Lučić.
Posebno se u ovoj priči ističe općina Zrinski Topolovac jer nam je, podsjetimo, načelnica Mikles Horvat ispričala da je pri posjetu općini, bivši župan Bajs načelnici ponudio da Općina otkupi dokumentaciju i to za pola milijuna kuna plus PDV. Predložio joj je i da PDV plati odmah, a ostalo na rate. Lučić se u svom odgovoru dotaknuo općine istaknuvši koliko su ovlasti bivšeg pa i sadašnjeg župana Marušića. Stigle su za načelnicu, ali i sve mještane i lijepe vijesti.
– Građevinska dozvola Vodoopskrbi sustav općine Zrinski Topolovac glasi na BBŽ kao investitora te župan kao predstavnik Investitora ima ovlasti prenijeti investitorska prava na Općinu. Sukladno tome, sadašnji župan Marko Marušić upoznat je s navedenom problematikom te će uskoro Odlukom o prijenosu investitorskih prava navedenu dokumentaciju i Dozvolu prenijeti na Općinu Zrinski Topolovac kako bi se riješio sustav vodoopskrbe na tom području – kaže Lučić.
Podsjetio je i Lučić da su BB vode od svog osnutka 2007. godine napravile kompletnu dokumentaciju za vodoopskrbni sustav BBŽ te izgradile dio tog sustava na području gradova i općina Čazma, Garešnica, Grubišno Polje, Rovišće, Šandrovac, Veliko Trojstvo, Ivanska, Berek, Štefanje, Velika Pisanica, Velika Trnovitica, Nova Rača, Hercegovac, Končanica, Severin. Na koji način je sustav napravljen, to je pitanje koje bi trebali provjeriti sa svakom općinom posebno. Za sada znamo da su među navedenim općinama minimalno dvije nezadovoljne, Štefanje i Hercegovac, te da su na koncu morale od svojih distributera tražiti da završe posao koji su trebale obaviti BB vode.
Upitali smo direktora i kako vidi sudbinu BB voda, s obzirom da su neki načelnici pozvali na likvidaciju tvrtke.

-Skupštinu društva BB vode čini župan BBŽ. Nakon sjednice Skupštine donijet će se zaključci prema kojima će Društvo postupiti sukladno Zakonu o vodnim uslugama. Prema njemu, tvrtka ne može više biti u vlasništvu Županije, nego svu infrastrukturu mora prenijeti na Javnog isporučitelja vodnih usluga temeljem Uredbe o Uslužnom području, a čiji vlasnici mogu biti isključivo općine i gradovi. Stoga će se ova problematika čim prije rješavati u dogovoru s općinama, gradovima i lokalnim distributerima, a uz savjetovanje s pravnom službom Hrvatskih voda – zaključuje Lučić.
Svi oni kojima su projektne dokumentacije sakrivene u ladici, žive u nadi da će taj dogovor o kojem direktor BB voda priča – ovaj put biti korektan i bez suludih ponuda kakve je imao bivši župan.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!