Inspektorica: U Županiji je kršen zakon. Evo tko ga je i kako kršio

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije (Damir Bajs) postupio je protivno odredbama članka 14. Zakona o plaćama u lokalnoj samoupravi te članka 95. Zakona o proračunu, stoji u očitovanju Ministarstva financija koje je obavilo proračunski nadzor u BBŽ za 2018. i 2019.

Za plaće županijskih zaposlenika 2018. je isplaćeno 9,29 milijuna kuna, a smjela je za tu namjenu potrošiti najviše 7,7 milijuna ili 20 posto proračunskih prihoda. To je prekoračenje od 4,05 posto.

Drugi grijeh po ovlaštenoj službenici Ministarstva Kati Kračun je polaganje županijskog novca na depozitni račun u iznosima od pola milijuna do tri milijuna kuna za što nema suglasnosti Skupštine. Župan, naime, prema zakonu može samostalno raspolagati s iznosima ne većim od milijun kuna. Tu je sporno i da je Županija u isto vrijeme koristila novac s transakcijskog računa gdje je plaćala kamatu od 4,5 posto, a držala novac na računu gdje je kamata svega 0,2 posto. I tu je Bajs upozoren na imovinom treba raspolagati pažnjom dobrog gospodara.

Da nema državnog nadzora ne bismo ni znali da je Županija dužna Ministarstvu poljoprivrede gotovo 10 milijuna kuna jer nije vratila novac za kreditiranje poljoprivrede. Zbog tog je duga Županijsko državno odvjetništvo pokrenulo postupak za mirno rješenje spora. Županija se na kraju nagodila pa će novi župan sljedećih šest godina vraćati još jedan kredit, istina s oproštenom kamatom, ali ipak 8,3 milijuna kuna.

Županija se očitovala na zapisnik o nadzoru i pročelnica Anita Nekić Pavičić pravdala se da i druge županije troše više za plaće, da imaju pet dužnosnika što je znatan trošak, na što je od Ministarstva financija došao odgovor: vaše se primjedbe u cijelosti ne prihvaćaju!

Zapisnik je pred vijećnicima Županijske skupštine, bivši je župan sada u klupi pa će biti više nego zanimljivo čuti raspravu o ovoj temi, a i samo očitovanje za postupanje protivno zakonu.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!