Evo koliko Bjelovarčani godišnje daju novca političarima koji drmaju gradom i županijom

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Ovisno o tome koliko članova imaju u gradskom vijeću odnosno županijskoj skupštini, političke stanke imaju pravo na razmjernu financijsku naknadu iz proračuna. Drugim riječima, stranke s više članova dobivaju više i obrnuto.

U bjelovarskoj blagajni za sve ‘parlamentarce’ osigurano je na godišnjoj razini 109 tisuća čuna, odnosno 54.500,00 kuna za razdoblje od lipnja do prosinca ove godine. Točnije, za svakog člana vijeća utvrđuje se godišnji iznos od 5 tisuća kuna, a za svakog člana vijeća podzastupljenog spola, osiguran je dodatan iznos od 500 kuna. S obzirom na aktualni sastav Gradskog vijeća, najveća naknada ove godine pripada HSLS-u, i to 26 tisuća kuna. Na drugom mjestu je HDZ koji će do kraja godine inkasirati 7 i pol tisuća kuna, na 5.250 kuna pravo ima Damir Bajs NL, a na samo 250 kuna manje Domovinski pokret. Po 2.750 dobit će Centar, SDP i HNS Liberalni demokrati, a 2.500 kuna HSS.

Kad je riječ o Županijskoj skupštini, na godišnjoj razini za istu namjenu u proračunu je osigurano 220 tisuća kuna. Od stranaka koje participiraju u županijskoj vlasti na najveći udio, s obzirom na najveći broj vijećnika pravo ima HDZ, 58.783,60 kuna. SDP-u pripada 18.042,00 kuna, HSLS-u 17.461,20, DP-u 12.221,60 kuna Damir Bajs NL i DHSS-u po 11.640,80 kuna. Ostale, manje stranke, uglavnom one okupljene u Bajsovoj koaliciji, s obzirom da imaju po jednog vijećnika, imaju pravo na 6.401,20, odnosno 5.820,40 kuna.

Posebna priča je petero vijećnika koji ne pripadaju niti jednoj stranci. Naknada za njihova mjesta, u ukupnom iznosu od 29.682,80 kn, dijeli se među strankama na čijim listama su ušli u Županijsku skupštinu. Pritom će najviše profitirati HSLS koji je na svojoj listi imao čak troje nezavisnih vijećnika za koje na godišnjoj razini ima pravo na 18.042,00 kuna. HDZ će za jednog nezavisnog vijećnika dobiti 5.820,40 kuna dok stranke iz Bajsove koalicije dijele preostali iznos na pojedinačne između 465 i 930 kuna.

Kad se podvuče crta, stranke koje sudjeluju u vlasti samo u Gradu Bjelovaru i Županiji građani godišnje plaćaju skoro 330 tisuća kuna. Riječ je o sredstvima namijenjenima isključivo strankama. Sami vijećnici za svoj angažman u vijeću odnosno skupštini primaju naknade po održanoj sjednici – u Gradu Bjelovaru ona iznosi 400 kuna, dok predsjednik Gradskog vijeća zaradi 1500 kuna, i to svaki mjesec, a njegovi zamjenici 1000. Naknada vijećnicima u Županijskoj skupštini iznosi pak oko 900 kuna, dok predsjednik Skupštine ima pravo na 2.684 kune mjesečno, a zamjenici na 1.252 kune.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!