Bajsova administracija pod istragom DORH-a!

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Administracija bivšeg župana BBŽ Damira Bajsa predmet je istrage Državnog odvjetništva u Bjelovaru! Potvrdu ove informacije dobili smo na posve neočekivan, indirektan način. Ne od Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru, već od Ministarstva financija koje je obavilo nadzor u Županiji po njihovom nalogu.

Nakon objave zapisnika o obavljenom financijskom nadzoru na prošloj Skupštini BBŽ, poslali smo upit Ministarstvu financija o okolnostima u kojima je obavljen te o mogućim posljedicama za odgovorne osobe s obzirom na uočene nepravilnosti. Dobili smo sljedeći odgovor:

„Ministarstvo financija je temeljem odredbi Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o proračunskom nadzoru („Narodne novine“, broj 71/13 i 57/15) obavilo proračunski nadzor utvrđivanja zakonitosti izvršavanja proračuna za 2018.i 2019. godinu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru je dostavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru temeljem čijeg zahtjeva je obavljen proračunski nadzor te su poduzete druge mjere propisane Zakonom o proračunu.

Napominjemo da je člankom 122. stavkom 2. Zakona o proračunu propisano da se zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru može dostaviti samo sudovima, tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima na njihov obrazloženi pisani zahtjev u sudskim i upravnim postupcima iz njihove nadležnosti.

S obzirom na naprijed navedeno nismo ovlašteni davati podatke o činjenicama utvrđenim proračunskim nadzorom.“

Također doznajemo kako inspektori Ministarstva financija ne odlaze u nadzore poput primjerice revizora, redovito i bez najave, već izlaze na teren prema prijavi.

Nismo dobili odgovor o sankcijama, a to pitanje regulirano je Zakonom o fiskalnoj odgovornosti: „Članak 38.

Novčanom kaznom od 5000,00 kuna do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj čelnik:

  1. ako ne sastavi Izjavu sukladno članku 34. stavcima 2. i 3. te u skladu s uredbom iz članka 36. stavka 3. ovoga Zakona
  2. ako ne dostavi Izjavu u roku propisanom člankom 35. ovoga Zakona
  3. ako Ministarstvo financija, nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prilikom provjere sadržaja Izjave iz članka 35. stavaka 1. – 13. ovoga Zakona uoče nepravilnosti sukladno članku 36. stavku 1. ovoga Zakona odnosno ako uoče kako je dokumentacija temeljem koje je Izjava dana nevjerodostojna.“

Izvidi DORH-a su tajni i informaciju o sadržaju istrage ne može dobiti nitko izvan sustava pa ni mediji.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!