Tko će u Županiji potrošiti najviše od planiranih gotovo milijardu kuna

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Konsolidirani proračun, odnosno proračun Županije sa svih 47 korisnika (školskih i zdravstvenih ustanova te javnih ustanova) za 2022. godinu planiran je u iznosu 947.994.064 kn, u projekcijama za 2023. godinu planiran je u iznosu 840.500.494 kn, te za 2024. u iznosu od 809.341.545 kn. Stoji to u obrazloženju prijedloga proračuna o kojem će u utorak raspravljati vijećnici Županijske skupštine, a kojeg je potpisala privremena pročelnica za financije Suzana Raguž Pehar.

Proračun od gotovo milijardu kuna obuhvaća izvorne prihode bitne za poslovanje Županije, redovne porezne prihode, prihode od poreza i prireza na dohodak, iz kojih se izdvajaju sredstva za decentralizirane funkcije, prihode od financijske imovine, nefinancijske imovine, administrativne upravne pristojbe, porez na cestovna motorna vozila, automate za zabavne igre, porez na nasljedstva, vlastite prihode, pomoći iz riznice i ministarstva, pomoći iz proračuna jedinica lokalne samouprave, pomoći decentraliziranih funkcija iz Fonda pomoći, tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU, prihode od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Prijedlog je napravljen sukladno smjernicama Vlade RH te uputama Ministarstva financija.

U projekcijama konsolidiranog proračuna za 2023. i 2024. godinu iskazano je smanjenje prihoda i rashoda koji iz odjela za financije objašnjavaju time što su neki od kapitalnih projekata planirani samo u jednoj godini.

Cjelokupan prijedlog objavljen je na 204 stranice na službenim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

Dok ne analiziramo cijeli dokument, navedimo samo neke podatke. Na rashodovnpoj strani najveća je stavka “rashod za zaposlene”: 537.465.802 kuna. Tu treba imati na umu da je svih 47 ustanova u tome. Za zdravstvo je planirano potrošiti 409.172.331 kunu. Taj trošak podijelit će Opća bolnica Bjelovar, Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, Zavod za javno zdravstvo BBŽ, Zavod za hitnu medicinu i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju „Daruvarske toplice“.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!