V.d. ravnateljica bjelovarske bolnice u reizboru traži čak 25 šefova odjela

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Na temelju Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Bjelovar i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje na mandat od četiri godine, v.d. ravnateljica Opće bolnice Bjelovar Ivanka Fehir Radanović raspisala je jučer javni natječaj za izbor 25 šefova različitih službi.

Traže se dva pročelnika: za Službu kirurških djelatnosti i Službu internističkih djelatnosti te voditelji kako se navodi: Odjela opće kirurgije, odgovorna osoba za otorinolaringologiju, odgovorna osoba za oftalmologiju, Odjela za urologiju, odgovorna osoba za ortopediju i fizikalnu medicinu, odgovorna osoba za gastroenterologiju, odgovorna osoba za dermatovenerologiju, odgovorna osoba za kardiologiju, odgovorna osoba za nefrologiju, odgovorna osoba za infektologiju, odgovorna osoba za opću internu medicinu, Odjela anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine i centralne sterilizacije, Odjela za ginekologiju i opstetriciju, Odjela za pedijatriju, Odjela za psihijatriju, Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju, Odjela za neurologiju, Odjela za patologiju i citologiju, Centra za hitnu medicinu – OHBP, Odjela za radiologiju, odgovorna osoba za transfuzijsku medicinu, odgovorna osoba Medicinsko-biokemijskog laboratorija i na kraju voditelj/ica – Bolničke ljekarne.

Temeljni uvjet je završen Medicinski fakultet, položen specijalistički ispit iz djelatnosti službe ili odjela, valjano odobrenje za samostalan rad nadležne liječničke komore, 5 godina radnog iskustva u struci. Za farmaceute njihov fakultet.

Kao i u ostalim natječajima, prednost imaju osobe s braniteljskim statusom, osobe s invaliditetom ili stradalnici Domovinskog rata. Iako se o toj prednosti treba tek raspraviti, ali pričekajmo koji dan.

I sve bi to prošlo bez upitnika da upravo nije u tijeku i natječaj za samog ravnatelja bolnice. OK, pretpostavimo li da Upravno vijeće izabere ravnatelja, on će nakon prijava u roku od 30 dana donijeti odluku. A što ako ravnatelj/ravnateljica ne bude izabran? Tada će valjda šefove odjela, kojih ima više nego u bolnici dr. Housea, izabrati v.d. ravnateljica. Što ako ona ne bude izabrana ni kasnije i što ako ostane v.d. pa nakon nekog vremena dođe netko drugi? Treba li nova osoba raditi s njezinim izborom šefovskog kadra? Valjda je temelji princip da novo vodstvo ima pravo izabrati svoje najbliže suradnike.

Kako je rok za podnošenje prijava na natječaj osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, a rok za obavještavanje kandidata o rezultatima izbora je 30 dana od dana zaključenja natječaja, čini se da će izbor 25 pročelnika i voditelja službi biti prvi zadatak izabranog ravnatelja bolnice.

Bude li to netko novi, u natječaju je ostavljen zlatni padobran: Opća bolnica Bjelovar zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja te zadržava pravo neimenovanja niti jednog od prijavljenih kandidata.

Baš zanimljiva ova naša bolnica na svim razinama. Ali pričekajmo natječaj i rasplet najnovijeg preslagivanja.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!