Stabilizirali su poslovanje Vodoprivrede, a sada postaju i većinski vlasnik Ribnjačarstva za koje imaju velike planove

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Vodoprivreda Daruvar je prije mjesec dana objavila oglas za prodaju dionica Ribnjačarstva Končanica, a prije deset dana na prijedlog Uprave odabrani kupac je tvrtka Projekt Končanica d.o.o., u 100% vlasništvu EnergoVizije, koja je jedina ponudila otkup 31.947 dionica za šest milijuna kuna, te će nakon uplate ponuđenog iznosa postati većinski vlasnik. U samo šest mjeseci od dokapitalizacije Vodoprivrede Daruvar, to je već drugo ulaganje EnergoVizije. Stoga smo pitali Kamila Vranu, osnivača i direktora, koji je za to bio motiv i koji su daljnji planovi?

„Dokapitalizacija je bila samo prvi korak restrukturiranja poslovanja Vodoprivrede Daruvar, a za nastavak tog procesa i njegovo uspješno okončanje u naredne 2-3 godine potrebna su daljnja značajna ulaganja, prije svega u strojni park i zaposlenike, kada je riječ o njihovoj edukaciji i plaćama, da bi se dugoročno osiguralo stabilno poslovanje i širenje djelatnosti na područja veće dodatne vrijednosti. Za financijske institucije koje prate poslovanje obje tvrtke važno je da imaju jasnu sliku rezultata svake tvrtke zasebno, jer njihove osnovne djelatnosti zapravo nemaju ništa zajedničko. Svaka tvrtka zahtijeva drukčiju poslovnu i razvojnu strategiju i ovim potezom su s jedne strane osigurana sredstva nužna za daljnji kratkoročni razvoj poslovanja Vodoprivrede Daruvar, a s druge strane ispunjeni su preduvjeti za planirana ulaganja u Ribnjačarstvo Končanica. Oba cilja za nas imaju strateški značaj i u tom kontekstu sudjelovanje u natječaju za prodaju dionica Ribnjačarstva Končanica bila je potvrda naše odlučnosti i predanosti u njihovom ispunjavanju. Nakon stvaranja pretpostavki za stabilno poslovanje i razvoj Vodoprivrede Daruvar, sada slijede ulaganja u razvoj poslovanja Ribnjačarstvo Končanica.“

Nakon godina agonije na rubu opstanka, na tragu optimizma koji prati najavu novog razdoblja razvoja Vodoprivrede Daruvar i Ribnjačarstva Končanica, nemoguće je ne zapitati se kako je uopće došlo do toga da se s poviješću i poslovnom tradicijom dužom od stoljeća Vodoprivreda Daruvar i Ribnjačarstvo Končanica nađu na rubu ponora, gotovo u provaliji stečaja iz kojeg nema povratka.

Vodoprivreda Daruvar je postala većinski vlasnik tvrtke Ribnjačarstvo Končanica d.d. 2010. godine. Iz današnje perspektive teško je proniknuti u logiku tog preuzimanja, u kojem pružatelj usluga postaje većinski vlasnik korisnika tih usluga, ali čini se da su to bili zlatni dani Vodoprivrede Daruvar, u kojima se odluke nisu nužno donosile isključivo na temelju poslovne logike. Naravno, s vremenom su na naplatu stigle i posljedice. Koncem ožujka 2020. godine stečaj je u zadnji čas spriječen prodajom 15.000 trezorskih dionica nominalne vrijednosti 3 milijuna kuna, koje je za 1,8 milijuna kuna kupila Bjelovarsko-bilogorska županija i tako postala većinski vlasnik, a iznos temeljnog kapitala je nominalno povećan na 15.186.000 kn. Ipak, niti godinu dana kasnije, već krajem siječnja 2021. godine pokrenut je predstečajni postupak. I pored posla vrijednog 30 milijuna kuna ugovorenog niti godinu dana ranije, ukupna dugovanja Vodoprivrede Daruvar gotovo su dosegnula nominalni iznos temeljnog kapitala, što je za posljedicu imalo nelikvidnost i nesolventnost. Izgledalo je da je neizbježan ne samo stečaj Vodoprivrede Daruvar, već i Ribnjačarstva Konačnica, koje je bilo solidarni dužnik sa založenom svom svojom imovinom za sve dugove svog većinskog vlasnika.

Naznaka preokreta pojavila se lani, jasno istaknutim gospodarskim prioritetom županijske vlasti da se stečaj spriječi, a onda i podršku u provedbi novog plana predstečajne nagodbe, kojim je bilo predviđeno da dobavljači otpišu 9,09 milijuna kuna potraživanja, od ukupno 17,07 milijuna kuna (2,27 milijuna eura) potraživanja koja nisu bila osigurana razlučnim pravima, kao preduvjet da strateški ulagač uplatom 15,8 milijuna kuna (2,1 mil eura) na ime dokapitalizacije omogući uspješno okončanje predstečajnog postupka isplatom preostalog duga dobavljačima, kao temeljnog preduvjeta za postupnu stabilizaciju poslovanja Vodoprivrede Daruvar.

Konačno, nakon usvajanja predstečajne nagodbe 27. siječnja, odabira tvrtke EnergoVizija kao strateškog partnera i uspješne provedbe usvojenog novog predstečajnog plana, uplatom 15,8 milijuna kuna EnergoVizija je stekla 51% vlasničkog udjela. Poslovanje Vodoprivrede Daruvar je nakon više godina agonije stabilizirano i postavljeni su temelji za njen daljnji rast i razvoj, a kolaps Vodoprivrede i Ribnjačarstva Končanica spriječen u zadnji tren, da se stignu sačuvati resursi i licence nužni za sudjelovanje na novim natječajima i tako osigura nastavak normalnog poslovanja.

Zahvaljujući pravovremeno i uspješno zaključenoj predstečajnoj nagodbi, Vodoprivreda Daruvar je ispunila uvjete za sudjelovanje na nedavnom natječaju Hrvatskih voda, na kojem je odabrana njena ponuda za sklapanje novog četverogodišnjeg okvirnog ugovora, vrijednog 60 milijuna kuna. Izazov i dalje ostaje povrat gotovo 10 milijuna duga razlučnim vjerovnicima, prije svega bankama, te nužna ulaganja u obnavljanje zapuštenog strojnog parka, dizanje razine usluga s većom dodanom vrijednosti, kao što su usluge projektiranja i inženjeringa, te daljnji rast i razvoj poslovanja, što će zahtijevati i intenzivna ulaganja u digitalizaciju poslovanja i zaposlenike, što uključuje i povećanje broja radnih mjesta.

Istovremeno, u Ribnjak Končanica planiraju se ulaganja preko 200 milijuna eura u izgradnju infrastrukture za intenzivni uzgoj ribe, što bi u narednih 3-5 godina trebalo omogućiti uzgoj i do 2.000 tona, umjesto sadašnjih 500-ak tona godišnje, uz višestruko povećanje prihoda. To uključuje i izgradnju suvremenog sustava upravljanja vodnim resursima uz korištenje obnovljivih izvora energije, dodatne sadržaje od općeg interesa, kao što je planirani eko-edukacijski park na jednom dijelu ribnjaka, a biti će potrebna i dodatna ulaganja u sanaciju postojeće infrastrukture, prije svega nasipa i brana, u čemu će i Vodoprivreda imati važnu ulogu.

S obzirom da je prošlo šest mjeseci od dokapitalizacije, pitali smo Kamila Vranu i je li zadovoljan do sada ostvarenim, te u kojoj mjeri planirani novi rast i razvoj Vodoprivrede Daruvar i Ribnjačarstva Končanica mogu doprinijeti razvoju cijele Županije?

Razvojni potencijali koje smo prepoznali u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji su bili jedan od važnih razloga za dokapitalizaciju Vodoprivrede Daruvar i planirana ulaganja u Ribnjačarstvo Končanica. Smatramo da je to tek početak, osnova na kojoj se može graditi dalje. Već smo predložili Daruvarskim toplicama da Ribnjačarstvo preuzme i obnovi zapušteni objekt Ribarske kuće u okviru plana unaprjeđenja postojeće turističke ponude, ali i za potrebe prehrane vlastitih zaposlenika. Plan nam je i pokretanje vlastite proizvodnje određenih sastojaka hrane za ribe u suradnji s poljoprivrednicima u okruženju, a želja nam je i da ponovo pokrenemo preradu ribe i tako zajednički ponudimo tržištu proizvode veće dodane vrijednosti. Kao što vidite, razvojnih mogućnosti je puno, a jedini preduvjet da se ti potencijali iskoriste je da se svi udružimo u njihovom pretvaranju u nove proizvode i nova tržišta. Naša formula je upravo to, krenuti od ideje i znanja kako bi iskoristiti postojeće potencijale na nov način, timski rad da postavljenje ciljeva ostvarimo zajedno, a na kraju i korist koja mora biti korist cijele zajednice, dakle i cijele Županije, od otvaranja novih radnih mjesta, stipendija mladima da steknu nova znanja i time doprinesu razvoju svog kraja, omogućavanja nezaposlenima i zaposlenima da steknu nova znanja i aktivno se uključe u cijeli razvojni proces, što se onda mora odraziti i na veću podršku sportskim i kulturnim aktivnostima koji mlade usmjeravaju prema pravim vrijednostima, ulaganje u očuvanje okoliša i sustavnu edukaciju kako iskoristiti njegove potencijale, a istovremeno ih sačuvati…

Naš cilj nije naše bogatstvo, naš cilj je bogatstvo društva u kojem živimo. Biti bogat među siromašnima je tuga, ne radost. Biti siromašan među bogatima znači imati dovoljno za podijeliti s drugima, dovoljno za pristojan život. Sve što radimo, radimo s takvim pristupom i zato nas raduje kada ga i drugi prepoznaju i pridruže se u ostvarenju postavljenih ciljeva. Uspješno gospodarstvo temelj je i za razvoj Županije u svim područjima. Zato sam uvjeren da je novi početak i razvoj Vodoprivrede Daruvar i Ribnjačarstva Končanica projekt u interesu cijele Županije. Na svakom koraku i na svim razinama do sada smo nailazili na podršku, što nas je ohrabrilo i uvjerilo da su svi prepoznali tu priliku, a ne samo mi.

U svakom slučaju, za Županiju je svakako dobra vijest, ne samo za zaposlenike Vodoprivrede Daruvar i njihove obitelji, da je sačuvana tvrtka koja je specijalizirana za izgradnju i održavanje obrambenih građevina i sustava odvodnje, održavanja vodnih puteva i zaštitu od poplava, ali i ublažavanje posljedica suša izgradnjom i održavanjem sustava za navodnjavanje u vrijeme kada je to važnije nego ikada radi klimatskih promjena i sve češćih nevremena, poplava, ali i suša kojima smo svjedoci.

Dobra su vijest i planirane investicije koje će nastaviti tradiciju Ribnjačarstva Končanica, koje upravlja najvećim i najstarijim ribnjakom u Hrvatskoj. (Bjelovarski list)

 

ZANIMLJIVOST

Mrjestilište u Končanici još u prošlom stoljeću bilo je jedno od najmodernijih u Europi

Ribnjačarstvo Končanica je prvo na ovim prostorima započelo s razvojem tehnologije umjetnog mriještenja šaranske mlađi, te 70-tih postaje najstarije umjetno mrjestilište na cijelom prostoru bivše Jugoslavije, a u trenutku uvođenja te tehnologije bilo je i jedno od najmodernijih u Europi. Prema riječima direktora Mladena Previća, ta znanja i vještine, kao i u međuvremenu uzgojeni genetski materijal su srećom sačuvani zahvaljujući znanju i iskustvu tehnologa Steve Belega, koji preko 30 godina radi na tim poslovima i Mihaele Ružička, diplomirane inženjerke biologije, koja zadnjih godina vodi mrjestilište, koje Ribnjak Končanica i dalje čini tehnološki važnom hrvatskom karikom u lancu uzgoja slatkovodnih riba.

A ako se po jutru dan poznaje, onda bi sve ovo mogla biti priča o tome kako se jedna vizija pretvorila u zajednički uspjeh, ili ako baš hoćete, ponovno ispričana priča o ružnom pačetu.

 


PODIJELI S PRIJATELJIMA!