Međimurje plin: Vladine mjere su diskriminirajuće

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Čakovečka tvrtka Međimurje – plin u vlasništvu Čakovca, Murskog Središća i Preloga reagirala je priopćenjem na naš članak „Spašene bjelovarske škole: Filipovićev pritisak nakon Hrebakovog pitanja urodio plodom”, a njihovo reagiranje prenosimo u cijelosti.

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec i nadalje će isporučivati plin prema sklopljenim Ugovorima.
Isto tako, i nadalje smatramo da se plin po cijeni od 41,00 EUR/MWh + troškovi opskrbe treba osigurati i MEĐIMURJE-PLINU, a ne samo HEP-PLIN d.o.o. Osijek. Ostaje nejasno, po Uredbi je HEP d.d. dužan isporučivati odnosno prodavati plin energetskim subjektima, a po Odluci HEP d.d. plin isporučuje samo HEP-PLIN d.o.o. Osijek, zašto?

Prema Uredbi Vlade Republike Hrvatske o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije pravo na plin po toj cijeni imali su energetski subjekti, a onda je Odlukom Vlade cijeni i raspodjeli kapaciteta prirodnog plina kojeg je Hrvatska elektroprivreda d.d. preuzela od proizvođača prirodnog plina izmijenjeno da ostali opskrbljivači plinom kao energetski subjekti nemaju isto pravo kao HEP-PLIN d.o.o. Osijek.

MEĐIMURJE-PLIN nabavlja plin na tržištu po tržišnim cijenama, niti velikim, niti malim, već tržišnim. Svima je poznato da je cijena plina od 41 EUR/MWh na tržištu nedostupna odnosno da se plin po toj cijeni na tržištu ne može nabaviti. Stoga smatramo da MEĐIMURJE-PLIN, isto tako, treba imati za svoje kupce osiguran plin po cijeni od 41 EUR/MWh, isto kao i HEP-PLIN d.o.o. Osijek.

Podmirenje računa za plin može se riješiti rebalansom državnog proračuna, a za ogromno povećanje cijena plina zna se od lipnja prošle godine, tako da prozivati MEĐIMURJE-PLIN koji samo želi opskrbljivati kupce sukladno sklopljenim ugovorima, a istovremeno plin po cijeni od 41 EUR/MWh osigurati samo za HEP-PLIN d.o.o. Osijek, je u najmanju ruku nestvarno.

MEĐIMURJE-PLIN ne može plaćati plin dobavljaču, a ne isporučivati ga. Kao odabrani ponuditelj na javnom nadmetanju bili smo dobar i pouzdan opskrbljivač do Odluke Vlade, 20.10.2022. godine.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o cijeni i raspodjeli kapaciteta prirodnog plina kojeg je Hrvatska elektroprivreda d.d. preuzela od proizvođača prirodnog plina (NN 122/2022) je izrazito diskriminirajuća i štetna za MEĐIMURJE-PLIN jer količine plina MEĐIMURJE-PLIN mora platiti dobavljaču.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!