Grad Bjelovar kreće u potragu za ljudima koji brinu o etici i časti

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Objavljen je javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora te predsjednika i četiri člana Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Bjelovara. Koko stoji u javnom pozivu, oni ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

– Uloga Etičkog odbora je praćenje provedbe Kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Gradu Bjelovaru, pokretanje i provedba postupka za povredu Kodeksa ponašanja, a Vijeće časti odlučuje u drugom stupnju o odlukama Gradskog vijeća o povredama Kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Gradu Bjelovaru – pojašnjava se u pozivu u kojemu stoji i kako predsjednik i članovi Etičkog odbora te predsjednik i članovi Vijeća časti imaju pravo na naknadu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva na adresu Grada Bjelovara. Što se tiče dokumentacije, potrebno je priložiti životopis, potvrdu o prebivalištu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, vlastoručno potpisana izjava kandidata da nije nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog javnog poziva na web stranici Grada Bjelovara, odnosno od 16. siječnja. Kako stoji u javnom pozivu, Komisija za izbor i imenovanja razmotrit će sve podnesene prijave te će Gradskom vijeću predložiti imenovanje kandidata za predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i članova Vijeća časti.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!