Kako je uređen udomiteljski sustav u Hrvatskoj i zašto udomitelja nema dovoljno?

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Jedan od glavnih ciljeva nedavnih izmjena Zakona o udomiteljstvu bio je potaknuti što veći broj građana da se počnu baviti tim plemenitim pozivom s obzirom da u Hrvatskoj udomitelja nema dovoljno da bi se zbrinula sva djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Situacija nije bajna ni na bjelovarskom području.

-Trenutno je na području Zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Bjelovar aktivno je 7 udomitelja za djecu od čega su 3 srodnička udomiteljstva. U spomenutim obiteljima ukupno je smješteno 14 djece. Unazad nekoliko godina bilježi se znatan pad udomitelja, posebice udomitelja za djecu – otkrivaju u bjelovarskom Zavodu socijalni rad. Usporedbe radi, na istom području čak je 48 udomiteljskih obitelji za odrasle osobe.

-Sukladno Zakonu o udomiteljstvu, potencijalni udomitelj mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba, hrvatskog državljanstva koja ima prebivalište i živi u RH, a mlađa je od 60 godina te koja ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje. Nadalje, mora završiti osposobljavanje za udomitelja, zadovoljiti stambene uvjete te imati suglasnost svih punoljetnih članova zajedničkog kućanstva za obavljanje udomiteljstva. Također, potencijalni udomitelj ili član obitelji s kojim živi u zajedničkom kućanstvu mora ostvarivati vlastita sredstva za uzdržavanje – tumače u bjelovarskom Zavodu za socijalni rad.

Uz sve navedeno, potencijalni udomitelj prolazi i obiteljsku procjenu, a u obzir za udomiteljstvo ne dolaze osobe u čijoj su obitelji poremećeni obiteljski odnosi, ili imaju zdravstvene probleme te su društveno neprihvatljivog ponašanja.

Potaknuti što veći broj građana na udomiteljstvo svakodnevno nastoje i u zagrebačkom Centru za edukaciju i savjetovanje Sunce.

-U sklopu programa „Sigurnost obiteljskog doma za svako dijete – aktivnosti i servisi za promicanje udomiteljstva i pružanje podrške udomiteljskim obiteljima“ građanima i radnicima različitih kompanija pružamo mogućnost da sudjeluju na radionici pod nazivom „Udomiteljstvo kao poziv – je li to za mene?“. U sklopu istih ukazujemo na važnost pružanja topline doma svakom djetetu. Pri tom dijelimo iskustva udomljene djece i udomiteljskih obitelji o tome koliko im je udomljavanje promijenilo život. Educirajući građane usmjereni smo na dva cilja. Jedan se odnosi na povećanje znanja o tome što je to udomiteljstvo i kako se razlikuje od posvojenja, te koji to put potencijalni udomitelj mora proći kako bi njegov dom postao sigurno mjesto djeteta koji nema adekvatnu roditeljsku skrb. S druge pak strane usmjereni smo na povećanje unutarnje motivacije potencijalnih udomitelja da kroz slušanje priča o udomljavanju pokažu spremnost da se i oni odluče na ovaj plemeniti poziv – priča nam Maria Tomić Preiner, psihologinja u Centru Sunce.

Po iskustvu zaposlenika Centra, za udomiteljstvo je presudno otvoreno srce i iskrena motivacija.

-Važno je i ujedno promisliti i o tome kako je to dugoročna odluka koja će na različite načine unijeti pozitivne promjene u postojeću obitelj, a kao svaka promjena bitno je znati koliko ste se spremni nositi sa time što promjena znači. Iz tog razloga važno je da odluka da postanete udomitelj bude jednoglasna od strane svih članova obitelji. To je važno iz razloga što dijete koje dolazi u udomiteljsku obitelj treba osjetiti dobrodošlicu, toplinu i veselje jer je to nažalost suprotno od onog iskustva koje takva djeca najčešće dožive u svojoj obitelji – savjetuje Tomić Preiner.

Smještaj u udomiteljskoj obitelj uvijek je puno bolja opcija od smještaja u nekoj instituciji, kaže naša sugovornica.

-Smještajem u udomiteljsku obitelj dijete dobiva priliku osjetiti kako je to dobiti toplinu obiteljskog doma, pritom najviše mislimo na mogućnost da dobije ljubav, pažnju i brigu kao pojedinac, a ne kao dio skupine. Unatoč tome što se u domovima za nezbrinutu djecu stručnjaci trude pružiti djetetu sve što mu je potrebno, najčešće je ta pažnja usmjerena na više djece. Dobrobit udomiteljske obitelji također se može vidjeti i po tome što dijete kroz život u ovim obiteljima ući neke nove obrasce lijepog obiteljskog života koje će onda moći prenijeti na svoj život u budućnosti – kaže Tomić Preiner.

Poteškoća s kojima se susreću udomitelji u Hrvatskoj nema puno, kažu u Suncu.

-Naša iskustva pokazala su da udomitelji u obavljanju ovog plemenitog poziva nemaju pretjerane poteškoće jer im sustav socijalne skrbi, a i nevladine organizacije poput naše pružaju različite oblike podrške. Ipak, često se neki od problema s kojim se suočavaju odnose na strah od gubitka, odnosno odlaska djeteta iz udomiteljske obitelji, te nošenjem sa tugom zbog tog odlaska. Kao i svaki roditelj, tako i udomitelj suočava se s različitim izazovima u odgoju djece, a kad to stavimo u kontekst udomiteljskih obitelji važno je napomenuti i nošenje s izazovima prilagodbe djeteta na život u udomiteljskoj obitelji, ali i obrnuto – kaže Tomić Preiner.

No, na kraju se sve to isplati, a udomiteljske priče najčešće imaju sretan svršetak. Potvrđuje to i više slučajeva s bjelovarskog područja, kada su udomitelji svoje malene štićenike na kraju posvojili i tak ih trajno vezali uz sebe.

 

Visina naknade ovisi o više faktora

Iznos naknade za rad tradicionalnog udomitelja za djecu iznosi 1350,00 kn po djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi te 1000,00 kn po odraslom smještenom korisniku. Srodnički udomitelji nemaju pravo na naknadu. Iznos naknade za standardno udomiteljstvo iznosi 4000,00 kn.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu određuje se u odnosu na osnovicu i iznosi: 4500,00 kn za udomitelja sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem, 6000,00 kn za udomitelja sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim obazovanjem te 7500,00 kn za udomitelja sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem.

Visina opskrbnine za potrebe korisnika kod djece ovisi o dobi i zdravstvenom stanju djeteta pa tako opskrbnina za dijete do 3 godine iznosi 2525,00 kn, dijete od 3 – 7 godina iznosi 2600,00 kn, dijete od 7 i mlađu punoljetnu osobu 2850,00 kn, a za HIV pozitivno dijete i mlađu punoljetnu osobu iznosi 6250,00 kn.

 

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce provodi razne aktivnosti za udomitelje i udomljenu djecu. Neke od njih su „Škola uz manje briga“ za pomoć u učenju, karijerno savjetovanje za srednjoškolce, pomoć oko apliciranja i dobivanja stipendije, grupa podrške za udomitelje, zlatna kartica za udomitelje i udomljenu djecu, tu je i SOS telefon za udomitelje, organizacija sportsko-rekreativnih aktivnosti s ciljem poticanja međusobnog povezivanja udomitelja i udomljene djece, radionice i dr.

-Nismo ograničeni na Zagreb. Udomitelji sa područja cijele Hrvatske, pa tako i s područja Bjelovarsko-bilogorske županije nam se mogu obratiti. Neke od aktivnosti za udomitelje provodimo i online putem. Neka nam se udomitelji slobodno jave – kaže psihologinja Tomić Preiner.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!