Đurđevac ne želi pod bjelovarsku vodnu kapu, i što sad?

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Đurđevački vijećnici su jednoglasno dali podršku Komunalijama d.o.o. za zadržavanje statusa samostalnog vodnog isporučitelja. Naime, ranije je Vlada je donijela uredbu o uslužnim područjima gdje bi Đurđevac bio pripojen Bjelovaru, a ona stupa na snagu 15. srpnja. Što to sada znači, pobliže je pojasnio direktor Vodnih usluga Bjelovar, Ivan Ivančić.

– Mi nismo ti koji trebaju na silu nekog preuzimati, uzimati vrijednu imovinu ili vodne kapacitete. No, to ni ne možemo jer i dalje korisnici ostaju na istom području i koristit će istu infrastrukturu i cijevi koju su imali do sada. Dakle, usluga će na svim područjima biti ista, a mi nećemo ništa uzeti – poručuje.

Što se tiče samog okrupnjavanja, to je pitanje državne strategije.

– Predviđeno je smanjenje broja javnih isporučitelja, odnosno okrupnjavanje, posebno na područjima jedinice lokalne samouprave koje nisu kapacitirane za kvalitetno obavljanje te djelatnosti i vođenja EU projekata. Cilj je bio da se manji sustavi stave pod ingerencije većih javnih isporučitelja, koji su detektirani u procesu formiranja Strategije kao preuzimatelji prema količini isporučene vode, sposobnosti provođenja EU projekata i uspješnosti poslovanja – pojašnjava Ivančić.

Upravo zato su Vodne usluge Bjelovar detektirane kao preuzimatelji na uslužnom području broj 4, koja obuhvaća Bjelovarsko-bilogorsku županiju, osim grada Čazme. Uredbom su obuhvaćeni i grad Đurđevac i devet susjednih općina.

– Logika tu je da su naši crpni kapaciteti na tom uslužnom području, ali postoji i tehnološka povezanost tog uslužnog područja preko magistralnog cjevovoda i vodospreme Banov stol prema Daruvara. To je bila logika spajanja naših uslužnih područja – priča.

Ivančić ističe kako nude suradnju svima koji ju žele i dobronamjerno joj pristupaju, a u Đurđevcu će sami s Ministarstvom iskomunicirati koji je dalje njihov put. Što će se dalje događati u okrupnjavanju, evo što kaže Ivančić.

– Mi smo tu napravili nekakvu koncepciju tog našeg uslužnog područja, gdje bi postojeći javni isporučitelji koji imaju više od 300 tisuća kubika isporučene vode, iako je donja granica koja bi se trebala isporučiti milijun i 800 tisuća, postali naše podružnice.

Time bi ti javni isporučitelji zadržali svoje operativne funkcije i pružali korisnicima uslugu kao i do sad. No, svi skupa bi trebali biti i jači.

– Udružit ćemo naše kapacitete, znanja, stručne kapacitete i biti još bolji u provođenju EU projekata i povlačenju sredstava. To bi trebao biti rezultat okrupnjavanja. Određeni troškovi bi trebali, ako ne biti manji, barem usporeno rasti u odnosu na ono razdoblje kada je svatko radio sam– pojašnjava.

Okrupnjavanjem će se dakle postojeći kapaciteti moći efikasnije iskoristiti, sukladno želji državne strategije. Za sad svi ostali koji se trebaju uključiti u okrupnjavanje, surađuju u procesu.

– Imamo suradnju dobrog djela načelnika susjednih općina oko Bjelovara na brojnim poljima. Ne vidim razlog da i drugi javni isporučitelji ne pristupe ovom procesu, jer već sada imamo suradnju s javnim isporučiteljima koji nemaju uvjeta za provođenje europskih projekata, u nekima smo i nositelji – kaže Ivančić koji se nada da će čitav proces proći kako je predviđeno.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!