Daruvarski vijećnik kazneno prijavljen zbog krađe drvne mase koja pripada državi

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Obrad Komlenić, vijećnik Skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije i djelatnik Hrvatskih voda, tereti se za zlouporabu položaja i krađu drvne mase čiji se volumen procjenjuje na stotinu do dvije stotine prostornih metara.

Prema podacima iz kaznene prijave koju je portal Klikni.hr dobio na uvid, riječ je o drvnoj masi u vlasništvu Republike Hrvatske koja je kroz održavanje javnog vodnog dobra na vodotoku Pakra u sklopu obrane od poplave tijekom prošle i ove godine posječena, sortirana i protuzakonito predana lokalnim prekupcima, dok su panjevi zakopani.

Obrad Komlenić navodno je izvođaču radova, daruvarskoj Vodoprivredi,odnosno njezinim djelatnicima naložio strojno i ručno odvajanje komercijaino upotrebijive drvne mase, te je ista odvežena u nepoznatom smjeru.

Obzirom da se radi o drvnoj masi na javnom vodnom dobru, ista je u vlasništvu Republike Hrvatske te se je morala predati nadležnoj šumariji u Pakracu, što nije učinjeno.

Ovaj primjer na vodotoku Pakra jedan je u nizu takvih, što je lako provjerljivo izvidima na terenu i obavljanjem obavjesnih razgovora s osobama koje su izvodile radove na obranama od poplava i krčenju vodotoka, a prema potrebi i otkopavanjem panjeva na nekoliko lokacija koju mogu pokazati djelatnici koji su izvodili radove. Količina drvne mase za predmetno razdoblje procjenjuje se na između 100 i 200 prostornih metara.

Kako je trenutno u tijeku još jedna intervencija obrane od poplava na vodotoku Pakra, moguće je na licu mjesta utvrditi ove navode, te spriječiti dalju štetu.

Obrad Komlenić je politički aktivna osoba, te je izabrani vijećnik u Županijskoj skupštini, stoga je bitno da se poduzmu radnje u svrhu sankcioniranja ovih kaznenih djela, stoji u kaznenoj prijavi.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!