Bjelovar ima jedan od najsuvremenijih oblika gospodarenja otpadom u Hrvatskoj

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Završen je projekt izgradnje kompostane na odlagalištu otpada Doline. Projekt je vrijedan 1,9 milijuna eura ili 14.671.048,66 kuna, a sufinanciran je iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Udio sufinanciranja je 50 posto, rečeno je na završnoj konferenciji projekta. Nositelj projekta je Komunalac d.o.o., izvođač građevinskih radova na projektu kompostane bila je tvrtka Novi stan d.o.o., a za opremanje je bila zadužena tvrtka Tehnix d.o.o. Na konferenciji su sudjelovali, uz ostale, i gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša te Ivana Jurković Pišćević, predsjednica Uprave bjelovarskog Komunalca sa članom Uprave Josipom Hegedom.

Cilj provedbe projekta „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno-sakupljenog biootpada Grada Bjelovara“ je unaprjeđenje sustava gospodarenja biootpadom na području Grada Bjelovara, ali i osam okolnih općina – Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac.

Bjelovar je izgradnjom tog postrojenja, ali i sortirnice, dobio jedan od najsuvremenijih oblika gospodarenja otpadom u državi. Na Dolinama će se tako sortirati sve frakcije otpada, a namjera je u sljedećih nekoliko godina postići sve zakonske standarde.

U miješanom komunalnom otpadu ima 35 do 40 posto biokomponenti, koje će ubuduće završiti u kompostani. Prošle godine u Dolinama je odloženo 11.414 tona otpada, a godinu prije 12.180 tona. Također, u 2022. godini prikupljeno je 1.848 tona materijala za recikliranje, poput plastike, papira, guma, drveta, dok je taj broj u 2021. bio za 86 tona manji.

Podsjetimo, građani su na svoje kućne adrese tijekom ove godine dobili smeđe kante za prikupljanje biootpada koji će se, početkom rada početi prikupljati nakon Nove godine.

Tekst i foto: Grad Bjelovar


PODIJELI S PRIJATELJIMA!