V. osnovna škola je postala Centar za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku. Evo detalja…

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

BJELOVAR – Vrlo važna priča stiže iz V. OŠ Bjelovar koja se ovih dana uzdigla za još jednu stepenicu više. Naime, škola je i službeno postala Centar za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku Bjelovar. Glavni cilj promjene naziva je proširivanje djelatnosti škole socijalnim uslugama razvojne podrške za djecu s teškoćama predškolske dobi, a koja nisu upisana u postojeće programe V. osnovna škole.

Proširenjem djelatnosti škole i na socijalne usluge, roditelji više neće morati svoju djecu voziti u druge gradove, već će socijalnu uslugu rane razvojne podrške i stručne procjene moći ostvariti i u Bjelovaru.

– Svi se pitaju zašto mijenjamo ime, ali mi ga nikada ne bismo mijenjali da nismo bili primorani. Mi kao škola odgajamo, obrazujemo i rehabilitiramo djecu s većim teškoćama od šeste pa do 21 godine. S obzirom na to da se javila potreba i da radimo s djecom predškolske dobi, krajem 2017. godine uputila sam zahtjev na tadašnje Ministarstvo demografije za dobivanje licence za socijalne. Međutim, sve se bilo odužilo – priča ravnateljica V. OŠ Bjelovar Jasmina Vuković.

No, u dogovoru s Gradom Bjelovarom pala je odluka da se ode u Ministarstvo obrazovanja s idejom da oni omoguće predškolski odgoj i obrazovanje djece s teškoćama. Ideja je bila uspješna pa je škola 2018. godine dobila suglasnost za jednu skupinu od petero djece od treće godine do polaska u školu, u trajanju programa od 3 sata dnevno.

– Jedna skupina od petero djece jednostavno je nedovoljna za one potrebe koje naš grad ima, a i okolina. Vrlo brzo nakon što je dobivena suglasnost od Ministarstva obrazovanja i nakon što smo pokrenuli vrtić u studenom 2018. godine, dobili smo suglasnost i od Ministarstva demografije za provođenje socijalnih usluga. Međutim, za tu socijalnu uslugu moramo imati sredstva za rad, a mi smo taman krenuli i u energetsku obnovu tako da nismo imali ni prostor niti sredstva – dodaje.

Škola već šestu godinu za redom uspješno provodi predškolski program, trenutno sa šestero djece prema naizmjeničnom dnevnom rasporedu kako u grupi nikad ne bi bilo više od petero djece.

– Međutim, kako bismo se bolje pripremili za samu provedbu socijalnih usluga od kojih nismo bili odustali i kako bismo poboljšali kvalitetu rada u samoj školi, provodili smo jedan projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda. Taj projekt zvan “Centar stabilne podrške” bio je određena praksa i bildanje alata za Centar koji V. OŠ tek treba postati – rekla je.

– Naši alati su različite edukacije iz područja edukacijsko-rehabilitacijske prakse te inovativne metode rada. Mi smo se kroz projekt dodatno obrazovali kako bismo mogli djeci grada Bjelovara pružiti najnovije metode kako za njima ne bi morali posezati u druge gradove. U našoj ustanovi radi preko 20 edukacijskih rehabilitatora i jedan logoped. Mi smo zbog toga bogati i zato je šteta da svo to znanje ne podijelimo i s onom djecom koja nisu, i ne moraju biti upisana, u programe naše škole. Sustav nam za sad ne dozvoljava provođenje edukacijsko rehabilitacijskih terapija za djecu koja kod nas nisu upisana – dodaje.

Osim izuzetno vrijednih edukacija koje smo završili kroz projekt “Centar stabilne podrške” koji je trajao 18 mjeseci, najveća vrijednost projekta je bio rad s 20 djece predškolske dobi i to jedan na jedan.

– Osim što smo se obrazovali, točnije osmero stručnjaka u tri edukacije, bila je zaposlena i jedna logopetkinja, a radilo se s 20 djece predškolske dobi jedan na jedan. Zbilja smo se kroz taj projekt uvježbavali i pripremali za ono što tek slijedi, a slijedi to da mi nakon provedbe projekta trebamo i dalje nastaviti pružati tu istu uslugu jer su nam i roditelji bili zadovoljni. Treba reći i da je usluga kroz projekt “Centar stabilne podrške” bila besplatna. Nakon svega, cilj nam je bio naći rješenje kako nastaviti pružati kvalitetnu uslugu bez projekta – priča Vuković.

Grad Bjelovar kao osnivač škole izašao je u susret V. osnovnoj školi pa su kroz njihov proračun osigurana sredstva kako bi se usluge rane razvojne podrške mogle provoditi i dalje.

– No, Zakon o socijalnoj skrbi se promijenio pa sada licence za bilo kakvu socijalnu uslugu donosi Županijski ured. S obzirom na to da kao škola provodimo isključivo posebne kurikulume odgoja i obrazovanje i da provođenjem socijalnih usluga sada ulazimo u sferu socijalne skrbi, mi ne možemo biti samo škola, nego moramo biti Centar koji provodi odgoj, obrazovanje i daje razvojnu podršku kroz socijalne usluge. Zato smo mi morali promijeniti ime – navodi Vuković.

Otkriva ravnateljica koje će Centar donijeti promjene.

– Centar će obuhvaćati veću paletu onoga što mi već radimo. Tako da ćemo i dalje za predškolsku djecu s teškoćom imati vrtić, grupni rad, i dalje ćemo provoditi odgoj i obrazovanje za učenike s teškoćama po posebnim kurikulumima od šeste do 21 godine, ali i za svu ostalu djecu koja imaju razvojne teškoće davat ćemo razvojnu podršku i stručnu procjenu i prije treće godine života. Sada će i jako malena djeca moći doći k nama i primiti edukacijsko rehabilitacijsku potporu – ističe.

Da bi se djeca upisala u predškolski program V. OŠ, morala su proći vještačenje pri Zavodu za vještačenje kako bi oni izdali Nalaz i mišljenje, koji je osnovni dokument za upis u naš predškolski program.

– Bez tog papira ne možemo upisati djecu u naš predškolski program. Sada će biti moguće dobiti edukacijsko rehabilitacijsku potporu kroz socijalnu uslugu i bez tog vještačenja. Mi ćemo sami raditi stručnu procjenu pa će i vještacima pri Zavodu za vještačenje biti lakše napraviti Nalaz i mišljenje o kakvoj se teškoći radi. Inače, na vještačenje se ide, za utvrđivanje stupnja teškoće, za potrebe ostvarivanja prava na osobnu invalidninu ili za npr. pravo na uvećani dječji doplatak – kaže Vuković.

Za sada će se socijalne usluge koje ćemo provoditi u Centru financirati iz proračuna Grada Bjelovara, a želja nam je ući i u mrežu socijalnih usluga, kaže ravnateljica.

– Kada uđemo u mrežu socijalnih usluga, onda će preko uputnice Zavoda za socijalnu skrb djeca dobiti određeni broj terapija kod nas. Mi se s vremenom planiramo proširiti. Za početak ćemo raditi s desetak djece jer je toliko sredstava osigurano za pola radnog vremena stručnjaka. Kada vidimo kolike su potrebe, onda ćemo prema tome gledati da osiguramo daljnja sredstva te određeni profil stručnjaka za utvrđene potrebe djeca koja nam se prijave – rekla je.

Puno je dobrobiti koje će V. OŠ Bjelovar dobiti kada postane Centar za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku Bjelovar. Samo ime je promijenjeno dok će se socijalne usluge najvjerojatnije početi provoditi početkom sljedeće godine.

Ovaj tekst je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!