Traži se lokacija za novo groblje u Bjelovaru

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Groblje na Boriku uskoro će doći do svog punog kapaciteta, a Grad Bjelovar pokrenuo je postupak pronalaska nove lokacije za širenje groblja.

“Na području grobnih mjesta na Boriku, trenutno imamo grobnih mjesta dostatno za četiri do pet godina. Adekvatnim planiranjem tijekom 2022. i 2023. godine obavijestili smo Grad Bjelovar o potrebi širenja područja groblja, odnosno pronalaska nove lokacije”, poručila je predsjednica Uprave Komunalca Ivana Jurković Piščević.

Odabir nove lokacije u suradnji s gradskom upravom potreban je jer je upravo Grad vlasnik svih groblja, a Komunalcu su povjerena na upravljanje.

“Trenutno je Grad u procesu izmjene prostorno-planske dokumentacije, te se na vrijeme pokrenula procedura kako bi se adekvatno odgovorilo na predstojeći potencijalni problem”, kazala je Jurković Piščević.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!