Hrebak: Spremni smo za energetsku obnovu knjižnice i muzeja, a na ovo ćemo se žaliti

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Projektna dokumentacija za energetsku obnovu zgrada muzeja i knjižnice u zaštićenoj povijesnoj jezgri u potpunosti je pripremljena i čeka se samo potpis ugovora s Ministarstvom kulture kako bi se raspisala javna nabava.

Na tiskovnoj konferenciji u petak održanoj ispred zgrade Gradskog muzeja gradonačelnik Dario Hrebak u društvu projektanta Hrvoja Malčića istaknuo je da je projekt energetske obnove ponajviše odnosi na ugradnju nove opreme i upotrebu modernih tehnologija, a manje na same građevinske radove, s obzirom da je riječ o o zgradama koje predstavljaju zaštićeno kulturno dobro.

Trošak obnove Gradskog muzeja procijenjen je na 2,19 milijuna eura, a prihvatljiv je trošak od 1,792 milijuna. Hrebak je najavio žalbu jer smatra da su troškovi preostalog iznosa od oko 300 tisuća eura također prihvatljivi te očekuje da će nakon žalbenog postupka Grad Bjelovar steći pravo da se i taj dio troška financira putem bespovratnih sredstava Ministarstva kulture.
Kada je u pitanju obnova Narodne knjižnice, tu je trošak procijenjen na 1,19 milijuna eura, a Fond je ocijenio da prihvatljivi trošak iznosi 1,145 milijuna.

„Zanimljiv je podatak da će najveći trošak biti izmjena stolarije jer ćemo postojeće drvene prozore koji su energetski vrlo loši zamijeniti prozorima od najkvalitetnijeg drveta, ariša, a taj trošak predstavljat će otprilike jednu četvrtinu ukupnih troškova”, istaknuo je gradonačelnik Hrebak dodavši da će se uvesti i toplinske pumpe, a na krov postaviti sunčana elektrana pa će dosadašnji glavni energent, a to je plin, postati sekundarni energent.

Procjenjuje se da će se troškovi energije nakon obnove u najmanju ruku prepoloviti, a uštede na zgradi knjižnice, gdje će se raditi otprilike jednaki radovi, trebale bi biti i veće.

Što se samih rokova tiče, gradonačelnik Hrebak očekuje da će radovi započeti za otprilike pola godine te trajati također oko pola godine. Na natječaju očekuje velik odaziv izvođača radova, ali ne očekuje da će ponude biti više od onih koje su planirane.

Vjeruška Štivić, ravnateljica knjižnice, kazala je da će se u sklopu energetske obnove urediti i zelene površine u krugu knjižnice koje će dodatno ozeleniti.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!