Provjerili smo mogu li roditelji i u Bjelovaru biti s djetetom u bolnici

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

BJELOVAR – Boravak djeteta u bolnici uvijek je stresno, kako za dijete tako i za roditelje posebice ako je riječ o malom djetetu. Stres je nešto manji, a dugi bolnički dani prolaze brže ako dijete nije samo već je uz njega cijelo vrijeme netko od roditelja. Pravo na cjelodnevnu pratnju imaju sva djeca do sedam godina, a djeca s težim smetnjama u razvoju imaju pravo na pratnju bez obzira na dob. S njima u bolnici cijeli dan može biti jedan roditelj, a to pravo ostvaruje na prijedlog izabranog liječnika djeteta odnosno odjelnog liječnika bolnice u kojoj se dijete liječi. No, postoji i jedan ali, a taj je da roditelj uz dijete može biti besplatno, odnosno na teret HZZO-a samo do djetetove treće godine (iznimka su djeca s težim smetnjama) dok za djecu od 3 do 7 godina roditelj svoj smještaj mora platiti. Iznimka nije ni Opća bolnica “Dr. Anđelko Višić” Bjelovar.

-Naša ustanova ima smještajne kapacitete za roditelje koji žele ostati uz dijete na Odjelu Pedijatrije, ali i u Službi kirurških djelatnosti. Ako roditelji ne udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na besplatni smještaj, cijena smještaja roditelja/zdrave pratnje je 27,38 eura po danu – kaže ravnateljica bolnice Sanela Grbaš Bratković.

Svi roditelji si međutim tih 27,38 eura po danu ne mogu priuštiti. Taj bi problem uskoro mogao biti ublažen.

-Bjelovarsko-bilogorska županija je prepoznala problem financiranja troškova smještaja roditelja koji ne ispunjavanju uvjete za besplatni smještaj sukladno pravilniku HZZO-a, te je u tom smislu uspostavljena komunikacija sa županijom kako bi se i takvim roditeljima omogućilo da budu uz svoju djecu kada su im najpotrebniji – navodi Grbaš Bratković.

Bjelovarsko-bilogorska županija tu neće biti prva, primjerice Varaždin će od ove godine podmirivati trošak smještaj djeteta u bolnici za što je u proračunu osigurao 22 tisuće eura. I u bjelovarskoj bolnici će ako će postojati ta mogućnost ona biti dobro prihvaćena.

-Interes roditelja uvijek postoji, pogotovo kada se radi o djeci mlađeg uzrasta i u slučajevima teže bolesne djece. Iako bolnica raspolaže kvalificiranim kadrom s puno iskustva u radu s djecom, djeca se svakako osjećaju sigurnije i mirnije kada je makar jedan roditelj uz njih te je ponekad i administriranje terapije lakše uz prisustvo roditelja – ističe ravnateljica bjelovarske bolnice.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!