Nudi se siguran posao u državnoj službi, a ne treba veza!

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Bjelovarska policija objavila je natječaje za popunu četiri radna mjesta: savjetnik, viši policijski tehničar, policijski tehničar i daktilograf. Kandidati moraju ispunjavati specifične uvjete za svako radno mjesto, ali i opće uvjete za prijam u državnu službu.

Potrebne diplome

Za poziciju savjetnika traži se kandidat s diplomom specijalističkog diplomskog stručnog studija, sveučilišnog diplomskog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, te s najmanje tri godine radnog iskustva i položenim državnim ispitom II. Razine. Kandidati za poziciju višeg policijskog tehničara moraju imati završen preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti, najmanje godinu dana radnog iskustva te položen državni ispit II. Razine. Za poziciju policijskog tehničara potrebna je srednja strukovna škola s najmanje četiri godine obrazovanja ili trogodišnja srednja škola, uz jednu godinu radnog iskustva i položen državni ispit I. Razine. Pozicija daktilografa zahtijeva završenu gimnaziju ili srednju strukovnu školu s najmanje četiri godine obrazovanja ili trogodišnju srednju školu, uz godinu dana radnog iskustva i položen državni ispit I. razine.

Opći uvjeti za državnu službu

Osim specifičnih uvjeta za svako radno mjesto, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, navodi se u natječaju. Na natječaj se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Prijava mora sadržavati osobne podatke, životopis, kopiju diplome ili svjedodžbe, dokaz o radnom iskustvu, presliku isprave o položenom državnom ispitu (ako je položen), dokaz o pravima prednosti pri zapošljavanju te druge potrebne dokumente.

Natječaji su objavljeni u Narodnim novinama, a prijave su otvorene osam dana od dana objave natječaja.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!