Akcija nogometni stadion opet na početku

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Projekt bjelovarskog nogometnog stadiona ponovno je doživio povratak na početak jer je u petak 29. siječnja na Internet stranicama Državne komisije za postupke javne nabave objavljena Odluka o poništenju odluke o odabiru i poništenju postupka javne nabave, priopćila je jučer dr. Danijela Hajdinjak Prihić ispred stranke Centar Bjelovar.

Pozivamo gradonačelnika grada Bjelovara da građanima pojasni novonastalu situaciju zbog transparentnosti cjelokupnog projekta i s obzirom na rokove izgradnje sportskog objekta koji je bio uvjet za darivanje zemljišta, nastavlja Prihić i podsjeća da je „grad Bjelovar još davne 2018. raspisao javnu nabavu za izgradnju stadiona no tada je donesena odluka o poništenju postupka zbog previsokih cijena ponuda u rasponu od 28 do 36 milijuna kuna. Nakon toga grad Bjelovar pristupa izradi nove projektne dokumentacije čije je idejno rješenje završeno u travnju 2019. godine, te je takvo rješenja predstavljeno vijećnicima gradskog vijeća u rujnu 2019. godine. U listopadu 2019. godine gradsko vijeće donosi Odluku o izgradnji Nogometnog stadiona Bjelovar procijenjene vrijednosti 21,7 milijun kn (podsjećamo da je grad Bjelovar ponovno projektirao stadion jer je prvi projekt od 20 milijuna kn bio preskup). Projekt će se financirati kreditnim sredstvima i raditi u fazama, a terminski plan izgradnje je tijekom 2020. i 2021. godine. Temeljem sklopljenog ugovora s Ministarstvom državne imovine grad je dužan izgraditi stadion do kraja svibnja 2023. godine u suprotnom vraća darovanu nekretninu. S obzirom da je grad donio odluku o faznom građenju i da je sada raspisana javna nabava za 1. fazu, postavljamo pitanje je li s obzirom na nove okolnosti moguće završiti projekt izgradnje stadiona u zadanim rokovima?“

Podsjećamo građane grada Bjelovara da je projekt stadiona nekoliko puta projektiran, te da su utrošena značajna proračunska sredstva za projektiranje, preprojektiranje postojećeg projekta, a nakon toga i projektiranje potpuno novog rješenja.

Temeljem provedenog postupka javne nabave za izgradnju nogometnog stadiona u 1. fazi grad Bjelovar je u studenom donio Odluku o odabiru izvođača. Odabrana tvrtka je odustala od ponude, te je grad sukladno natječajnoj dokumentaciji trebao pristupiti naplati bankarske garancije za ozbiljnost ponude. Nakon toga grad donosi novu Odluku o odabiru te odabire zajednicu ponuditelja, ali jedan od neodabranih ponuditelja ulaže žalbu DKOM-u. U petak, 29. siječnja DKOM donosi Odluku o poništenju Odluke o odabiru i Odluku o poništenju postupka javne nabave, te odluku kojom Grad Bjelovar mora žalitelju nadoknaditi trošak žalbenog postupka u iznosu od 45.000 kn.  Opravdano se pitamo što je sada sa bankovnom garancijom od 300.000 kn uslijed odustajanja od ponude, s obzirom da je DKOM poništio cjelokupni postupak javne nabave, zaključuje dr. Danijela Hajdinjak Prihić. (žb)


PODIJELI S PRIJATELJIMA!