Članovi Nadzornih odbora Komunalca i Vodnih usluga birat će se na javnom natječaju

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

BJELOVAR – Članovi Nadzornih odbora Komunalca i Vodnih usluga, tvrtki u vlasništvu Grada Bjelovara, ubuduće će se birati putem javnog natječaja, a ne više po stranačkom ključu. Novost je da će članovi tih odbora morati imati sveučilišnu diplomu, pet godina radnog iskustva na sličnim poslovima u struci te ispunjavati sve posebne uvjete iz natječaja. Osim toga, neće se smjeti baviti konkurentskim poslovima ili biti u sukobu interesa.

U izvješću iz 2019. godine navodi se da članovi Nadzornog odbora trebaju imati potrebnu stručnost za rad u nadzornom odboru, odnosno da bi oni trebali biti stručnjaci za uže područje mjerodavno za obavljanje nadzora u Društvu. Drugim riječima, ukupnost članova trebalo bi osigurati zastupljenost svih važnih kompetencija u cilju postizanja djelotvornog i profesionalnog obavljanja poslova te pružanja stručne pomoći upravi mišljenjem i savjetom koji su u najboljem interesu Društva.

Premda sama objava natječaja ne znači da će politika odustati od dosadašnje prakse zapošljavanja, ipak se u taj proces uvodi mogućnost da se na natječaj javi struka. Isto tako, u taj se natječaj uvodi i transparentnost kojom se Bjelovar diči.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!