Ivančić: Radove moramo prilagođavati ugostiteljima kako ne bi došlo do kolapsa

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

BJELOVAR – S pravom se iznova važno podsjetiti na jedan od najvećih projekata u povijesti grada Bjelovara. Riječ je o projektu “Aglomeracije Bjelovar” koji je ukupno vrijedan 257 milijuna i gotovo 473 tisuće kuna dok je Europska unija projekt sufinancirala sa 147 milijuna i 681 tisućom kuna. Projekt ima za cilj unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda na području grada Bjelovara i Općine Rovišće. Zahvati kod prikupljanja i obrade otpadnih voda uključuju proširenje te unaprjeđivanje postojećeg sustava odvodnje te rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Dogradnjom 15 tisuća 326 metara kanala odvodnje, 464 metara tlačnih cjevovoda, 10 crpnih stanica te rekonstrukcijom 2-je tisuće 595 metara postojećih kanala odvodnje, rekonstrukcijom postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnjom ispusta postići će se povećanje priključenosti stanovništva na odvodnju i pročišćavanje za 2-je tisuće 303 stanovnika, poboljšati protoke i hidraulički kapacitet sustava odvodnje otpadnih voda, povećanje pokrivenosti sustavom odvodnje i pročišćavanja te uskladiti stupanj pročišćavanja otpadnih voda.

– Uspjeli smo kandidirati i nabavu značajnog dijela potrebne opreme za redovito funkcioniranje. Tako je do sada isporučeno opreme u vrijednosti od nekih 12 milijuna kuna u sklopu projekta. Riječ je o cisternama za odvoz otpadnih voda, cisterni za pitku vodu, radnim strojevima, kamionima i drugoj opremi koja će biti potrebna za održavanje novoizgrađenog i postojećeg sustava odvodnje – rekao je Ivan Ivančić, predsjednik uprave Komunalca i Vodnih usluga Bjelovar.

Dodaje Ivančić da imaju tjedne koordinacije s izvođačima, nadzornim inženjerima i promidžbenim timom. – Možemo potvrditi da radovi idu dobrim tempom, imamo dobro prolazno vrijeme i za sada je sve sukladno terminskim planovima. Ono što je do sada rađeno uglavnom je bila dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u rubnim dijelovima grada. Slijede značajni zahtjevi na užem području grada, od samog centra pa nadalje, između ostaloga, i korzo – kaže Ivančić.

Otkriva Ivančić što još slijedi kada je riječ o radovima. – Slijedi nam rekonstrukcija 6180 metara gradskih dionica vodoopskrbe mreže što je ukupno 19 ulica. Od toga su do sada radovi izvedeni u samo dvije – Ulica don Frane Bulića i Andrije Mohorovičića. U tim smo ulicama izvođenje radova prilagođavali zahtjevima ugostitelja. Pokušavamo naći najpogodnije termine za izvođenje tih radova kako bi izazvali što manje problema i kolapsa u prometu – navodi.

Isto tako slijedi rekonstrukcija sustava odvodnje, dionica koje se također nalaze na području grada, a ukupne su dužine 2600 metara. Od toga je izvedena samo dionica Alojzije Stepinca i Ivanovčanska ulica što znači da radovi slijede za još šest ulica. Podsjetio je Ivančić i u kojim se dijelovima ulica se grade kolektori odvodnje. – U cijelom podsustavu istok što su u naravi naselja Novoseljani i Ždralovi, ta naselja mogla su dokazati opravdanost gradnje sustava jer ispunjavaju kriterij ukupnog ulaganja prema broju potencijalnih korisnika. Takvih dionica u podsustavu istok je gotovo deset kilometara. Sljedeće gdje će biti građen sustav odvodnje i kanalizacijskih cjevovodi je podsustav jug što je u naravi Tijardovićeva i veći dio naselja Gudovac, ali ne sve – kaže Ivančić.

Navodi predsjednik uprave Komunalca i Vodnih usluga i troškove koje uključuje izvođenje priključka na sustav javne odvodnje ili vodoopskrbe. – Inače se radi o jednoj novosti u odnosu na prijašnje investicije sufinancirane iz različitih nacionalnih fondova. U ukupnu investiciju ušao je i sami priključak za korisnike, svaki će korisnik na parceli dobiti priključno okno sa spojem na glavni cjevovod. Ono što je u samoj parceli i što je privatna imovina, to je trošak vlasnika – rekao je.

To znači da uz troškove izrade cjevovoda ulaze, ušla i sanacija prekopa i svih prometnih traka u kojem se radovi izvode. – U naravi u trošak aglomeracije ušlo je i asfaltiranje 50 posto svake prometnice u gradu. Pripremamo u suradnji s Gradom i drugu polovicu – poručuje Ivančić.

Po završetku svih radova u sklopu projekta „Aglomeracija Bjelovar“ i svih ispitivanja te nakon ishođenja Uporabne dozvole steći će se uvjeti za korištenje i obračun vodne usluge javne odvodnje o čemu će Vodne usluge građane pravovremeno obavijestiti.

 


PODIJELI S PRIJATELJIMA!