Dva nova vozila dokaz su da se odgovorno odnosimo prema otpadu

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

BJELOVAR – U sklopu projekta “Nabava komunalnog vozila i nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada tvrtke Komunalac d.o.o. Bjelovar“, nabavljena su dva nova vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Jedno vozilo je za prikupljanje plastike i papira, a drugo za tekstil i biootpad. Da je Bjelovar jedan od najpripremljenijih gradova po pitanju gospodarenja otpadom, potvrdio je na predstavljanju vozila bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak.

– Nabavljena su dva vozila kojima će se dodatno pojačati odvojeno prikupljanje otpada od strane naših građana. Ukupna vrijednost projekta je 2,7 milijuna kuna. Omjer sufinanciranja putem Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva gospodarstva je 67 naprama 33 posto. Pohvaljujem upravu i vodstvo jer oni sami osiguravaju sredstva iz svog redovnog financiranja.

Ranijih godina nabavljena su tri vozila sličnih karakteristika što znači da je Komunalac u četiri godine uspio nabaviti i staviti u fuknciju pet vozila za odvojeno prikupljanje otpada, rekao je Ivan Ivančić, predsjednik Uprave Komunalca dodajući da Komunalac ide općenito u dobrom smjeru jer ispunjava ciljeve i pomno prati sve naputke nadležnog ministarstva i europske direktive. Na to ukazuje i uspjeh u smanjenju količina otpada.

– Podsjetit ću da smo u najjačim godinama na odlagalište otpada u Dolinama deponirali i po 23 tisuće tona miješanog komunalnog otpada, a prošlu godinu smo završili s 12 tisuća tona. Približavamo se količinama koje je strategijom predvidjela Država, a vezana je uz smanjenje količina otpada koji se odlaže na 50 posto onih količina koje su odlagane 2015. godine kao referentne – kaže Ivančić.

Uspješna priča uvijek ima sretan završetak zahvaljujući i milijunskim sredstvima, što dobivenim što uloženim.

– Oko 100 milijuna kuna je bjelovarski Komunalac uložio ili će uložiti na području Grada Bjelovara. Trenutno smo u završnim procesima javne nabave za izvođača i opremanje Sortirnice vrijedne 43 milijuna kuna i Kompostane oko 15 milijuna kuna. Reciklažno dvorište je već izgrađeno za 6,5 milijuna kuna i time smo postali jedan od rijetkih gradova srednje veličine koji ima dva reciklažna dvorišta na području grada. Kupljene su i kante za komunalni otpad u vrijednosti od nekoliko milijuna kuna, a ne smijemo zaboraviti proširenje odlagališta otpada Doline u što je uloženo blizu pet milijna kuna. Uspješna je to i ozbiljna priča – dodao je bjelovarski gradonačelnik.

Osvrnuo se Hrebak na Sortirnicu i Kompostanu koje su u završnim fazama javne nabave.

– Prikupljanje su ponude i one su ispod procijenjene vrijednosti. To jasno govori da je odrađen dobar posao. Vjerujem da ćemo već idući mjeseci, ako ne bude žalbi, odabrati izvođača te da bi se s radovima moglo krenuti na proljeće – dodaje.

Sve navedeno se radi sa željom da budemo jedna od tvrtki koja će se na vrijeme prilagoditi zahtjevima vezanim uz gospodarenje otpadom, kaže Ivančić.

– Potrebno je još osigurati nadogradnju kroz izgradnju Sortirnice i Kompostane kojima ćemo smanjiti količine biorazgradivog otpada i tako ćemo vrlo brzo ispuniti željene ciljeve, dok smo u međuvremenu uložili znatna sredstva u druge stvari. Primjerice, prošle godine smo proširili odlagalište čime smo osigurali dostatne kapacitete sve dok ne zaživi koncept Centara za raspolaganje otpadom. Do tada radimo na smanjivanju količina kako bi produžili te kapacitete – zaključio je Ivančić.

 


PODIJELI S PRIJATELJIMA!