Bjelovar među najbolje organiziranim gradovima u lovu na pet milijardi EU kuna

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Bjelovar je među sedam hrvatskih gradova koji su najdalje dogurali u projektu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). Riječ je o instrumentu Europske unije za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjen provedbi teritorijalnih strategija, a Hrvatskoj je na raspolaganju 5,16 milijardi kuna do 2027. godine.
Osim Bjelovara, u društvu najuspješnijih su još Pula, Sisak, Split, Vinkovci, Virovitica i Zadar.
Europska unija nudi niz područja koja će financirati: BROWNFIELD – revitalizacija (radovi i opremanje) bivših industrijskih, vojnih lokacija, onečišćenog zemljišta, napuštenih i zapuštenih lokacija i objekata te prenamjena u objekte društvene, obrazovne, kulturne, sportske, turističke i gospodarske namjene ili zelene površine;
KULTURNA BAŠTINA – građevinski i konzervatorski radovi na objektima kulturne baštine (dvorci, arheološki parkovi, kazališta, galerije, otvorene pozornice itd.); ČISTI I PAMETNI GRADSKI PROMET – nabava ekološki prihvatljivih vozila/voznog parka: autobusi, električni motocikli i bicikli; ENERGETSKA UČINKOVITOST – inovativni pilot projekti na razini gradskih naselja i četvrti – ulaganja u zelenu infrastrukturu, održivu mobilnost i mjere energetske učinkovitosti, solarni paneli na javnim zgradama, javna rasvjeta i druga energetski učinkovita rješenja; TURIZAM – ulaganja u javnu turističku infrastrukturu (kupališta i plaže, bazeni i prirodna kupališta rijeka, jezera i mora, izletišta, šetnice uz rijeku, more i šume; jahačke, planinarske, vinske i maslinarske staze, koncertne i kino dvorane, sportsko-rekreacijski centri i sportske dvorane, kongresni centri, žičare; VIŠENAMJENSKA INFRASTRUKTURA – sportska, edukacijska i društvena infrastruktura, vatrogasne baze/stanice i sl.; sigurnosna infrastruktura javnih površina; video-nadzor, signalizacija, stupići i prepreke za osiguranje pješačkih zona.
Tu su još područja INKUBATORI/POSLOVNA INFRASTUKTURA – izgradnja i opremanje prostora u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE – softverska rješenja, javni servisi za građane i poduzetnike, JAČANJE KONKURENTNOSTI MSP-ova – razvoj ili nadogradnja digitalnih usluga, SOCIJALNA INFRASTRUKTURA, zatim radovi i opremanje predškolskih ustanova – vrtići, pa ZELENA INFRASTRUKTURA – parkovi, drvoredi, sadnice, dječja igrališta, manji sportski tereni u okviru parkova i slično.
Da bi se pristupilo novcu EU, gradovi su dužni donijeti Strategiju razvoja urbanoga područja, a taj je proces u Bjelovaru započet.
Gradovi će imati vremena do sredine sljedeće godine kandidirati svoje strategije i projekte, a ministrica za regionalni razvoj na temelju mišljenja Odbora donijet će odluku o odabiru ITU gradova.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!