TRANSPARENTNI ISKORAK: Evo na što sve u Komunalcu paze kad formiraju cijene

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Način na koji u Komunalcu formiraju cijene mnogo je složeniji nego što se to čini na prvi pogled. Nakon što je Bjelovarčane zapljusnuo val novih cijena, zatražili smo naše komunalno poduzeće da nam detaljnije objasni razloge zbog kojih su digli cijene.

Prilikom formiranja cijena, radili smo analizu javnih usluga u ostalim gradovima, gdje smo pokušali da se racionalno definiraju parametri i da ostanemo najmanje u zlatnoj sredini po cijenama. U analizi cijena potrebno je uključiti i sve ostale parametre – broj odvoza, broj parkirnih mjesta, broj grobnih mjesta i broj groblja – kako bi se došlo do efikasnog i efektivnog poslovanja, objasnili su iz Komunalca.

Otpad

Cijena prikupljanja i odvoza otpada definirala se sukladno materijalnim troškovima (osnovni i uredski materijal, električnu energiju, gorivo, mazivo, sitni inventar, auto gume i slično), troškovima vanjskih usluga (poštarine, telekomunikacije, tekuće održavanje, najam prostora i opreme, režijski troškovi, financijski rashodi, premije osiguranja, registracija i tehnički pregled i slično), nematerijalne troškove (prijevoz radnika, pomoći), trošku amortizacije, trošku nabave opreme za prikupljanje otpada, troškovima vođenja evidencija i troškovima plaća radnika. Varijabilni dio cijene upravo je ono što će u konačnici definirati cijenu na računu, s obzirom da je direktno vezana uz broj odvoza zelenog spremnika.

Parking

Cijene vezane uz parking definirane su temeljem procjene troškova opreme, trošku vođenja evidencija i troškovima plaća radnika, te broju parkirališnih mjesta. Pri navedenom, minimalno smo dizali cijene mjesečnih i godišnjih karti, kako bismo potaknuli građane na kupnju navedenih.

Groblja

Temeljem procjene stvarnih troškova održavanja groblja, održavanja zelenih površina na grobljima, hortikulture, pristup i uređenje staza, pristup objektima, izgradnja vodovodne i kanalizacijske infrastrukture, troškovi zaposlenika, energenata, troškova održavanja objekata, održavanja vozila i opreme, određuje se visina godišnje grobne naknade, čime se mijenjala postojeća visina godišnje grobne naknade utvrđene 2012. godine. Radi potrebe usklađivanja evidencija o dodijeljenim grobnim mjestima i ujednačavanja kriterija pri načinu obračuna godišnje grobne naknade, donijeli smo novi Pravilnik o načinu označavanja grobnih mjesta, kojim se utvrđuju vrste grobnih mjesta, dimenzije grobnih mjesta te obilježavanje grobnih mjesta. Pri obilježavanju grobnih mjesta primjenjuju se jedinstveni kriteriji temeljem kojih će se postojeća i buduća grobna mjesta svrstati u određenu kategoriju, sve sukladno utvrđenim dimenzijama grobnog mjesta. Navedenim se ujednačio pristup u definiranju veličina te shodno tomu, adekvatnom plaćanju sukladno površinama. S obzirom na analizu godišnjih grobnih naknada u ostalim JLS, važno je uzeti u obzir broj groblja, iznos stavke proračuna u JLS za groblje i uređenja groblja. Primjerice, u Varaždinu godišnja grobna naknada za jedno mjesto iznosi 31,19 eura, dok je udio iz Grada za 2023. godinu 249.715,00 eura (u proračunu Grada Bjelovara definirano je za 2023. za održavanje i uređenje groblja 13.272,28 eura). Razlike u izračunima su po veličini, površini i sl., uz dodatne troškove i modele, što je teže jednoznačno usporedivo. Svakako razmatramo prijedlog koji smo zaprimili, o obročnoj otplati te ćemo isti implementirati u narednom razdoblju, kako bismo barem malo olakšali plaćanje.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!