Dobre vijesti – sve manje deponija na području grada Bjelovara

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

BJELOVAR – Za cijelo čovječanstvo danas je vrlo poseban dan jer danas je Dan planeta Zemlje. Osnovni smisao ovog dana je jačanje svijesti ljudi prema prirodnom okolišu, a zbog porasta globalnog onečišćenja, različitim događajima i akcijama nastoji se skrenuti pozornost na opasnost koja prijeti životu na zemlji. Isto tako, ljude se želi i potaknuti da osvijeste problem zagađenja okoliša. Jedan od većih problema koji šteti zemlji su divlja odlagališta koja se upravo spomenutim akcijama rješavaju volonterski i zajedničkom voljom građana. Provjerili smo kakva je situacija s divljim odlagalištima u gradu Bjelovaru, ima li ih i u kojoj količini.
– Grad Bjelovar, sukladno pravilniku gospodarenja otpadom, vodi evidenciju o lokaciji odbačenog otpada. Evidencija se redovito ažurira, a i sami građani u bilo kojem trenutku mogu prijaviti uočenu lokaciju nepropisno odbačenog otpada komunalnim redarima grada Bjelovara. Tijekom prošle godine zabilježeno je desetak lokacija na kojima se učestalo pojavljuje odbačeni otpad, a grad djeluje tamo gdje može utvrditi identitet onih koji čine takve stvari – kaže Josip Heged, član uprave bjelovarskog Komunalca.
Prijava neodgovornih građana šalje se nadležnim državnim inspekcijskim službama. Svake godine, dodaje Heged, Grad Bjelovar u proračunu ima sredstva prema kojima angažira Komunalac da očisti poneko divlje odlagalište. No, deponiji se često stvaraju iznova.
– Mi očistimo, odnosno uklonimo otpad iz okoliša, no nažalost zbog nesavjesti građana događa se to da na istom mjestu opet nikne novi otpad – kaže Heged.
Inače, akciju Zelena čista u travnju je provodio i Bjelovar, no epidemiološka situacija tu je akciju preselila na rujan.
– Svake godine u travnju, od strane Grada bila je organizirana zelena čistka u kojoj su sudjelovali brojni volonteri s područja grada Bjelovara, djeca iz škola i naravno i naša tvrtka sa svojim zaposlenicima. Međutim zbog ovakve epidemiološke situacije, ta je akcija ove godine odgođena za 18. rujan. Vjerujemo da će tada situacija s koronavirusom biti bolja te da ćemo moći, kao i svih ovih godina učiniti ono što kroz Zelenu čistku činimo već sedam, osam godina – rekao je Heged.
Tek na kraju akcije, kaže Heged, vidljivi su najtočniji podaci o količinama otpada koji se skupe kroz Zelenu čistku. Dobre su vijesti da je prikupljenog otpada iz godine u godinu sve manje, a akcije itekako urode plodom.

FOTO Grad Bjelovar

– Mislim da imaju veliki značaj. Prvi značaj je da počistimo sve te lokacije divljih deponija otpada, dok je drugi značaj svakako edukacija naših građana. Kroz takve akcije dižemo svijest ljudi, da to što pojedinci čine svojim neodgovornim ponašanjem nije dobro. Nije dobro zato što ima vrlo loš utjecaj na ekosustav, a i u estetskom smislu narušava okoliš.
Posebno velika šteta radi se na vodama i podzemnim vodama, a našeg je sugovornika upravo to pogodilo jer kako kaže, tu osjetimo najveće posljedice za buduće naraštaje.
– Najveće posljedice osjetimo u vodnim tokovima i podzemnim vodama. Tu je zagađenje najveće i smatram da svi pojedinci koji na neodgovoran način postupaju s otpadom čine zločin prema planeti, okolišu i budućim generacijama. Štoviše, za to nema potrebe jer grad Bjelovar čini puno toga na dizanju infrastrukture u gospodarenju otpadom, tako imamo i dva reciklažna dvorišta gdje se mogu donijeti sve komponente otpada – rekao je Heged.
Heged otkriva i gdje se na području grada najčešće nalaze divlja odlagališta.
– To su neke lokacije u prigradskim naseljima, između dva prigradska naselja, po šumarcima i poljskim putevima, na nekih desetak lokacija. Međutim količine otpada se ipak smanjuju, grad je učinio sve što je mogao, postavili su kablove, upozorenja za zabranu odlaganja, a terenom prolaze i komunalni redari.
Međutim, dodaje Heged, teško je kažnjavati i slati prijave jer treba se znati počinitelj kojeg je uglavnom teško pronaći.
– Morate naći počinitelja. To je vrlo teško jer dolaze u neko doba noći, barem tako pretpostavljamo – kaže Heged.
Ipak među svim tim lokacijama divljih odlagališta otpada, jedna se govori nam Heged, posebno ističe.
– Jedino je tu jedna lokacija dosta diskutabilna, za koju pouzdano znam da je Grad učinio veliki napor sa nadležnim službama. Lokacija je neizgrađen Pevecov centar, koji je zaista u kritičnom stanju. Do 15. bi trebalo biti sve to očišćeno, koliko znam i naša tvrtka radi ponudu za taj posao, po meni je to trenutno jedina lokacija koja se urgentno mora riješiti.
Zaključno rečeno, Bjelovar kao grad s dobrom ili lošom situacijom po pitanju divljih odlagališta?
– Iz podataka o prikupljenom otpadu kojima kao tvrtka Komunalac možemo pristupiti vidimo da broj prikupljenog otpada i otpadnih elemenata raste, što znači da je situacija dobra u odnosu na čitavu hrvatsku. Međutim i dalje moramo raditi na dizanju svijesti kod građana I boriti se protiv odlaganja otpada u prirodu. Ponavljam još jednom, za mene je to zločin protiv prirode I protiv planete, te stvarno nema razloga da se takvo što čini – kaže Heged.
Situacija je dakle dobra, ali uvijek može biti bolja. Zato čuvajte prirodu i okoliš bez kojih ne bismo mogli.

(Ovaj prilog nastao je pod pokroviteljstvom tvrtke Komunalac d.o.o. Bjelovar)


PODIJELI S PRIJATELJIMA!