FINA neslanje kažnjava sa do 100.000 kuna

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Godišnja financijska izvješća za statističke i druge potrebe za 2020. godinu moraju se poslati do 30. lipnja 2021. godine.

Financijska agencija poziva sve obveznike da na vrijeme predaju godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2020. godinu. U Hrvatskoj je ukupno 171.200 obveznika koji su dužni poslati GFI, a do 14. lipnja svoju je dužnost obavilo njih samo 65.223.

Izvještaje možete predati putem internetske aplikacije RGFI uz korištenje digitalnog certifikata, putem online servisa za predaju dokumentacije, poštom ili na šalteru u Fininim poslovnicama.

Za obveznike koji ne dostave GFI i propisanu dokumentaciju, Zakonom o računovodstvu propisane su visoke novčane kazne. Kazne za poduzetnike iznose od 10.000 do 100.000 kuna, dok za odgovornu osobu poduzetnika iznose od 5.000 do 20.000 kuna.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!