Poziv na javnu tribinu „Sortiraj-budućnost definiraj“

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Grad Daruvar kao partner u projektu poziva sve zainteresirane građane na javnu tribinu „Sortiraj-budućnost definiraj“ o odvojenom prikupljanju otpada, sustavu rada reciklažnog dvorišta te pravilnog odvajanja otpada. Informativnoedukativna aktivnost predviđena je u sklopu EU projekta „Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara“ za stanovništvo sa područja obuhvata projekta o održivom gospodarenju otpadom.

Tribina će se održati 13. travnja 2023., četvrtak, s početkom u 12,00 sati, u prostorijama Hrvatskog doma u Daruvaru, Trg Presvetog Trojstva.

Prisutni građani će na taj način saznati sve bitno o recikliranju otpada, uz primjere dobre, ili manje dobre prakse koji su uočeni na području Grada Daruvara. Tribina se provodi s ciljem informiranja, podizanja standarda zbrinjavanja i odvajanja otpada, a sve sukladno EU regulativama i Zakonu o gospodarenju otpadom. Pozivamo sve zainteresirane da se odazovu i tako doprinesu očuvanju ekološke ravnoteže te prirodnih ljepota i krajobraza naše sredine.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!