Dvosmjenski rad u čazmanskom vrtiću se nastavlja

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

ČAZMA – Poučeni dobrim iskustvom u provedbi projekta „Za čazmanske mališane zajedno“ i potrebom za kontinuitetom aktivnosti, čazmanski dječji vrtić i Grad Čazma kao partner prijavili su nastavak projekta dvosmjenskog rada, odnosno rada vrtića u poslijepodnevnim i večernjim satima. Prvi projekt je završio, no bez obzira na to, usluge produženog boravka i stručnih suradnika i dalje su omogućene. Sve troškove u prijelaznom razdoblju podmiruje Grad Čazma.

-Grad kao osnivač dječjeg vrtića i partner u projektu financirat će sve troškove nastale u prijelaznom razdoblju, odnosno do odobrenja novog projekta. Također, i dalje ćemo izdvajati novac iz Proračuna za funkcioniranje i kvalitetan rad dječjeg vrtića, kojeg smo, spomenimo i to, lani dogradili i potpuno zanovili – poručio je gradonačelnik, Dinko Pirak.

Prijava nastavka projekta podnesena je na natječaj „Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Vrijednost projekta je više od 3,5 milijuna kuna, a trajanje 20 mjeseci, od 11. mjeseca ove do kraja lipnja 2023. godine. Projekt je pripremila i prijavila Razvojna agencija Čazma.

Glavni cilj ostaje isti: rad vrtića do 21,30 sati za 40-ero djece te zapošljavanje odgojitelja i stručnih suradnika te pomoćnog osoblja sljedećih 20 mjeseci. Po novom projektu planirano je zapošljavanje dvoje odgojitelja, troje stručnih suradnika (pedagog, psiholog, rehabilitator), jednog stručnog radnika (logoped ) i troje ostalih djelatnika (kuharica, spremačica i zdravstveni voditelj).

-Stručni suradnici su se pokazali izuzetno korisnim za rad vrtića, poboljšala se kvaliteta rada vrtića, a samim tim i napredak djece koja će po dolasku u školu biti spremnija, a nastavkom projekta zadržat će se kontinuitet razvijene usluge. Također, što je jednako važno, omogućujemo nova zapošljavanja i doprinosimo gospodarskom rastu i razvoju područja – napominje gradonačelnik, Dinko Pirak.

Pohađanjem radionica i stručnim usavršavanjima još će se poboljšati kvaliteta usluge te će educirani odgojitelji pružati podršku i roditeljima, a sve u cilju pravilnog odgoja djece. Nabavljena oprema za potrebe senzorne integracije i logopedskih tretmana omogućit će da djeca od najranije dobi dobiju potrebnu skrb u rješavanju govornih i slušnih problema te ostalih poteškoća u razvoju.

Korištenje opreme za rehabilitaciju bit će moguće i po završetku projekta, što je vrlo značajno za djecu. Oprema za dodatni program za darovitu djecu i Montessori program također će omogućiti daljnju provedbu programa i nakon završetka projekta za svu djecu koja pohađaju vrtić.

Prvi projekt „Za čazmanske mališane zajedno“ počeo je u rujnu 2018. godine i trajao 30 mjeseci.

60 obitelji koristilo je mogućnost popodnevnog boravka djeteta u vrtiću, a 50-ak djece koristilo je usluge logopeda.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a vrijedan je 3 milijuna kuna. U okviru projekta, u vrtiću su dodatno zaposlene 3 odgojiteljice na puno radno vrijeme, pedagoginja, logopetkinja, psihologinja te kuharica i spremačica. Nabavljena je i dodatna oprema temeljem koje su uvedena dva dodatna programa za djecu – sportski i dramski.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!