Svakom ugostitelju po tri tisuće kuna

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

DARUVAR – Na 32. Sjednici Gradskog vijeća Grad Daruvar imao je brojne točke dnevnog reda, no ono čime se gradonačelnik Damir Lneniček posebno ponosi je usvajanje Izmjene prostornog plana. Svjesni su u gradu da se radi o vrlo važnom dokumentu prostornog uređenja koji usmjerava razvoj djelatnosti i namjenu površina te određuje uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području grada.
– Moram spomenuti pitanje aglomeracije odnosno lokacije pročistača gdje je izbačena sporna lokacija. Stavljena je lokacija na kraj Ljudevit sela što znači da se projektna dokumentacija u Daruvaru može završiti. Ne bi trebalo biti nikakvih problema tako da ćemo uhvatiti korak sa susjednim gradovima, Bjelovarom, Pakracom i drugima – kaže Lneniček.
Situacija uzrokovana koronavirusom koja se odražava na poslovanje svih ugostitelja pa tako i onih daruvarskih, potaknula je Grad Daruvar da i ove godine dodijeli potporu s ciljem podrške istima. Potpore iznose tri tisuće kuna po korisniku, a ukupno je ove godine za tu svrhu dodijeljeno 78 tisuća gradskih kuna za 26 ugostitelja.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!