Na području županije 153 aktivna DVD-a!

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

BJELOVAR – Vatrogastvo na području Bjelovarsko-bilogorske županije duboko je ukorijenjeno, a svaki deseti građanin pripadnik je vatrogasnih postrojbi. Stoga je Županija za tu stručnu i humanu djelatnost samo u prošloj godini izdvojila 1,6 milijuna kuna. U ta izdvajanja uključeni su i javni pozivi za financiranje projekata i aktivnosti, a samo jedan od DVD-ova koji su iskoristili potporu je DVD Nove Plavnice i Križevačka cesta. Više otkriva njihov predsjednik Stevo Pikivača.

– Ovaj dom smo počeli raditi 2009. godine i sada ga uređujemo, u čemu nam pomažu Grad i Bjelovarsko-bilogorska županija. Imamo 79 članova. Imamo i od 25 do 30 djece i mladih. Sudjelovali smo i na brojnim natjecanjima na kojima smo osvojili veliki broj nagrada. Što se intervencija tiče, prošle godine imali smo dva izlaska na teren, a u slučaju potrebe operativni članovi odlaze na more u ispomoć – rekao je predsjednik DVD-a Nove Plavnice i Križevačka cesta Stevo Pikivača.

Bjelovarsko-bilogorska županija DVD-ove podupire s 400 do 500 tisuća kuna godišnje za aktivnosti koje provode.

– Osobito bih pohvalio što je DVD Nove Plavnice i Križevačka cesta, uz podršku lokalne zajednice, u ovom slučaju Grada Bjelovara, krenuo u izgradnju vlastitog doma. Mislim da je taj volonterski rad, aktivnosti koje provode i veliki broj članova nešto što moramo poduprijeti. Bjelovarsko-bilogorska županija DVD-ove podupire s 400 000-500 000 kuna godišnje za aktivnosti koje provode. Kada govorimo o županijskom proračunu, najveće povećanje potpora bilo je prema vatrogascima. Mi smo prije 6,7 godina bili na samo 500 tisuća kuna,a sada je izdvajanje za vatrogastvo gotovo 3 puta veće. Time potpomažemo, s jedne strane, rad operativnih postrojbi, rad županijske Vatrogasne zajednice, a tu su i potpore prema DVD-ovima – naglasio je za obilaska župan Damir Bajs.

Inače, na području županije postoje 153 aktivna dobrovoljna vatrogasna društva koja su uključena u sve intervencije, kako u županiji tako i izvan nje.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!