Virovitičani na jedno mjestu mogu odložiti 30 vrsta otpada

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

VIROVITICA – U Virovitici je ovih dana održana završna konferencija projekta izgradnja tamošnjeg reciklažnog dvorišta. Nositelj tog projekta je Grad Virovitica, vrijedan je gotovo 5 milijuna kuna, izradila ga je Razvojna agencija VTA, a s 4,1 milijuna kuna sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda.

Aktivnosti u sklopu projekta obuhvaćale su izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta te informativno-obrazovne aktivnosti, a predstavila ih je Sanja Martinušić iz gradskog upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Novoizgrađeno reciklažno dvorište, koje se nalazi u blizini gradskog odlagališta otpada, besplatno je za građane Virovitice i prigradskih naselja koji ondje mogu odložiti 30-ak vrsta otpada. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta, kojim upravlja tvrtka Flora VTC, je od 8,00 do 16,00 sati.

U sklopu informativno-obrazovnih aktivnosti održana je edukacija za ciljanu skupinu (o sustavu gospodarenja otpadom, važnosti primarnog odvajanja otpadom, mjerama za smanjenje otpada i ulozi reciklažnog dvorišta u sustavu gospodarenja otpadom), građanima su podijeljeni letci te je izrađena web stranica – https://rd-virovitica.eu/

Završnoj konferenciji nazočili su, među ostalima i gradonačelnik Ivica Kirin te ravnateljica Razvojne agencije VTA Tihana Harmund.

– Ovim projektom želimo smanjiti utjecaj otpada na okoliš i tako smanjiti broj divljih odlagališta. Trenutno ih imamo 3 na području grada, dok ih je 2003. godine bilo više od 200. Ovim putem pozivam građane da sav svoj otpad dovezu u reciklažno dvorište. Također, od prošlog tjedna građani mogu u reciklažnom dvorištu predati i boce iz povratne ambalaže, za koje će dobiti 50 lipa po komadu, rekao je gradonačelnik Ivica Kirin.

Ciljevi projekta:

  • da građani ne odlažu problematični otpad, manje količine glomaznog otpada i druge korisne sastavnice komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad ili da isti nepropisno odbacuju u okoliš,
  • smanjenje količine komunalnog otpada na gradskom odlagalištu
  • povećanje udjela odvojenog prikupljenog otpada, s
  • smanjenje prosječnih troškova sakupljanja glomaznog otpada i unaprjeđenje sustava gospodarenja različitim kategorijama otpada.
  • veća stopa recikliranja na lokalnoj razini.

– Otpad jedne industrije može postati sirovina druge, ali samo ako se prikupljeni otpad kvalitetno odvaja što reciklažno dvorište omogućuje, istaknula je Sanja Martinušić.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!